Narva linn


Hanketeade nr 25 /lisatud 11.04.2012/

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet soovib sõlmida hankelepingu:

HANKE NIMETUS:
Narva linna heakorrakuu 2012 raames 150-liitriste jäätmekottide väljavedu ja utiliseerimine.

HANKIJA:
Linnavara- ja majandusamet.

HANKE LÜHIKIRJELDUS:
→ 150-liitriste jäätmekottide väljavedu Narva linna haldusterritooriumilt toimub nii tööpäevadel kui puhkepäeviti, sh riigipühadel vastavalt Tellija juhistele;
→ 150-liitriste jäätmekottide väljaveo kohtadest ja ajast informeerib Tellija tööde teostajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 1 päev enne tööde teostamist;
→ Objektide arv ei ole määratletud ning sõltub Narva linna heakorrakuu üritustest osavõtvate inimeste arvust.

HANKE LIIK:
Teenused, veebilehehange.

LISAINFO:
Linda Saan
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti
heakorra- ja haljastusteenistuse vanemspetsialist
tel. 3599135
e-post: linda.saan@narva.ee.

PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG:
18.04.2012. kell 11.00.

Hankedokumendid.

Pakkumuste avamise protokoll (hange 25/ 2012);
Tulemuste protokoll (hange 25/ 2012);
Registreerimisleht (hange 25/2012);
Leping (hange 25/2012).

Lisatud 11.04.2012, 11:34
Muudetud 07.05.2012, 13:43

eelmine