Narva linn


Teade lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu sõlmimisest, nr 21 /lisatud 02.04.2012/

Narva Linnavolikogu kantselei (Hankija) soovib sõlmida lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu 34 telesaate pikkusega vähemalt 30 minutit tootmiseks nende edasise esitamisega meediaplaani alusel telekanali TBN Baltia saadetes. Hankeleping sõlmitakse 09.04.2012 ning leping kehtib kuni 31.12.2012 või osapoolte kõikide kohustuste täitmiseni. Vastavalt lepingu eelnõule Täitja kohustub oma võimalusi ja vahendeid kasutades kooskõlastatult Narva Linnavolikogu kantseleiga läbi viima infokampaania Narva Linnavolikogu ja Narva linna maine kujundamiseks tema käsutuses olevate võimalustega erinevates meediakanalites. Lepingu sõlmimisel peab Täitja esitama lepingu telekanaliga TBN Baltia millest nähtub, et Täitja on suuteline täitma sõlmitava hankelepingu.
Meediaplaani täitmise kohta esitab Täitja Hankijale kirjalikud aruanded iga kalendrikuu viimase kuupäeva seisuga neljateistkümne päeva jooksul peale aruandeperioodi lõppu. Koos aruandega Täitja esitab Hankijale telesaadete digitaalsed salvestused.

2011.aastal Narva Linnavolikogu kantselei ja OÜ ID-Media Center vahel sõlmitud lepinguga saab tutvuda siin:
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=contractedit&contractid=164

Videofilmide tootmine, raadio- ja televisioonisaadete tootmine on RHS-e lisas nimetatud 26. kategooria teenused, s.o. meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused. Selliste teenuste tellimisel peab hankija lähtuma RHS § 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavatele teenustele sätestatud korrast. Hankija järgib lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel RHS-e §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise põhimõtteid.

Sõlmitud leping avalikustatakse dokumendiregistris.


I.Širai
Narva Linnavolikogu
kantselei juhataja
igor.shirai@narva.ee 
3599032

Lisatud 02.04.2012, 14:02
Muudetud 09.04.2012, 15:38

eelmine