Narva linn


Hanketeade nr 20 /lisatud 29.03.2012/

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet soovib sõlmida hankelepingu

HANKE NIMETUS:
Narva Joaoru suplusrannas hooajalise rannavalve- ja vetelpäästeteenuse ning veekogu puhastustööde teenuse osutamine.

HANKIJA:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet


HANKE LÜHIKIRJELDUS:

Rannavalve ülesanded:
- Märgistada suplusakvatooriumi märgupoidega 1,5 m sügavusel vahekaugusega 15 m ja regulaarselt kontrollida märgituse korrasolekut;
- Teostada rannahooaja avamisel veekogu akvatooriumi pinna ja põhja puhastamine esemetest, mis võivad tekitada lõike- ja torkehaavu;
- Osutada aktiivset abi inimeste päästmisel veekogu suplusakvatooriumis;
- Tegema päästetöid ning organiseerima veeõnnetuse ohvrite otsimist veekogu suplusakvatooriumis;
- Võimalusel reageerida teatavaks saanud veeõnnetusele väljaspool veekogu suplusakvatooriumi piire ning osutada esmaabi päästeteenistuse saabumiseni;
- Vajadusel abistada päästeteenistust veeõnnetuse korral veekogu suplusakvatooriumi piires;
- Vajadusel osutada esmaabi ja kutsuda kohale päästeteenistus;
- Jälgida veekogu märgistatud suplusakvatooriumis rannakülastajate ja suplejate tegevust eesmärgiga ära hoida tegevusi, millised võivad põhjustada õnnetusi veekogul;
- Mitte lubada suplejaid ujuda väljaspool märgistatud suplusakvatooriumi;
- Mitte lubada veesõidukeid ujumiseks eraldatud tsooni;
- Registreerida vee- ja õhutemperatuuri rannavalve vahetuse ajal iga kolme tunni järel ning tagada üldsuse teavitamine vee- ja õhutemperatuuri kohta;
- Heisata iga päev vastavalt veekogu temperatuurile ja olukorrale suplust lubav või suplust keelav lipp;
- Rannakülastajatele pöördumisel andma vajalikku informatsiooni suplusakvatooriumi seisukorrast, suplemise ohutusest ja võimalikest ohtudest ning temperatuurinäitude kohta;
- Kasutada rannavalve inventari sihipäraselt ja hoida seda korras;
- Täita igapäevaselt rannavalve dokumentatsiooni;
- Veeõnnetuse korral teatada sellest koheselt päästeteenistuse dispetšerile.

Veekogu puhastustööde teostamine:
- Joaoru veekogu suplusakvatooriumi pinna (alates 1,5 meetri kaugusel kaldajoonest) ja põhja puhastus enne suplushooaja algust;
- Vajadusel Joaoru veekogu suplusakvatooriumi pinna ja põhja puhastamine kogu hooaja jooksul.

HANKE LIIK:
Teenused, veebilehehange.

LISAINFO:
Dmitri Koroljov
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti
Kommunaalmajandusosakonna keskkonnateenistuse peaspetsialist
tel. 3599195, 56487827
dmitri.koroljov@narva.ee

PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG:
10. aprill 2012 kell 11.00.

Hankedokumendid.

Pakkumuste avamise protokoll, 10.04.2012 k. 11:20 (hange 20/2012);
Protokoll, 10.04.2012 k. 16:00 (hange 20/2012).

Käsundusleping, 16.04.2012 (hange 20/2012).

Lisatud 29.03.2012, 16:03
Muudetud 17.04.2012, 13:38

eelmine