Narva linn


Hanketeade nr 19 /lisatud 29.03.2012/

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet soovib sõlmida hankelepingu

HANKE NIMETUS:
Narva linna avaliku supelranna Joaorg korrashoiutööd 2012.

HANKIJA:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet.


HANKE LÜHIKIRJELDUS:

Ajavahemikul 14.05.2012 kuni 31.05.2012 supelrannas Joaorg üldpinnaga (u 57630 m²) igapäevane territooriumi prügist koristamine, prügikastide tühjendamine, prügi väljavedu. Territooriumilt vanade lehtede koristamine, võsa, kuivanud põõsaste ja puude lõikus ning jääkide koristamine. Ajavahemikul kuni 31.05.2011 ranna ettevalmistamisel suplushooajaks teostatakse järgmised tööd:
- prügiurnide värvimine (9 tk);
- ühe prügikonteineri* paigaldus (0,8 m³);
- kiikpinkide (8 tk), pinkide(5 tk), riietuskabiinide (4 tk) ning mänguelementide värvimine ja hooldus, vajadusel pisiremont ja graffiti eemaldamine (5 tk);
- silla metallosade värvimine;
- kahe välikäimla (biotualeti)* paigaldus;
- pindmise liivakihi puhastamine ja tasandamine.

* prügikonteineri ning biotualettide soetamine või rentimine toimub tööde teostaja arvelt.

Puhta liiva kohaletoomine 50 m³ ulatuses ning tasandamine (hankija eelneva kirjaliku nõusoleku alusel võib teostada osadena).

Ametlikul suplushooajal 01.06.2012 kuni 31.08.2012 järgmiste tööde teostamine:
- Supelranna ja sellega külgnevate alade igapäevane koristus, sealhulgas:
kella 8-ks hommikul:
- prügi kogumine veekogust kalda äärest 1,5 m ulatuses, rannalt, sillalt, haljasaladelt ning rannanõlvadelt;
- prügiurnide ja –konteinerite tühjendamine;
- prügi äravedu;
- pindmise liivakihi puhastamine ja tasandamine;
päevasel ajal
- vajadusel koristamine;
- prügiurnide süstemaatiline tühjendamine.
- Kahe biotualeti korrashoid:
- igapäevane koristus ja desinfektsioon;
- välikäimla paagi õigeaegne tühjendamine;
- vajadusel välikäimlate paigutamine endisele kohale (näiteks vandalismi korral).
- Rohu niitmine ja võsa eemaldamine haljasaladel:
- rohu niitmine, niidetud rohu kokkuriisumine ja äravedu – rohu kõrgus ei tohi ületada 10 cm,
- Supelranna inventari (pingid, prügiurnid, -konteinerid, riietuskabiinid) ja mänguelementide korrasoleku kontrollimine:
- inventari ja mänguelementide korrasoleku igapäevane kontrollimine;
- õigeaegne remont ja värvimine;
- hankija õigeaegne teavitamine eelpool loetletud vara riketest ja vigastustest.
- Nõlvade korrashoid:
- prügi kogumine – iga päev;
- võsa ja kõrge rohu lõikus;
- murdunud okste, kuivanud ja ohtlikuks muutunud põõsaste ja puude lõikus.
Minimaalne niitmiskordade arv ametliku suplushooaja jooksul: 3 korda

Ajavahemikul 01.09.2012 kuni 12.09.2012 suplushooaja lõpetamisega seotud tööd:
- prahi kogumine ja äravedu, sealhulgas haljastuse jäätmed;
- vajadusel inventari vastutavale hoiule andmine;
- biotualettide, prügikonteineri äravedu.

Ajavahemikul 13.09.2012 kuni 31.10.2012 supelranna Joaorg üldpinna (u 57630 m²) igapäevane territooriumi prügist koristamine, prügikastide tühjendamine ja prügi äravedu.

Tööde käigus ilmnenud ettenägematud tööd teostatakse reservi arvelt, mis peab olema ette nähtud hinnapakkumises.

HANKE LIIK:
Teenused, veebilehehange

LISAINFO:
Dmitri Koroljov
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti
Kommunaalmajandusosakonna keskkonnateenistuse peaspetsialist
tel. 3599195, 56487827
dmitri.koroljov@narva.ee

PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG:
10. aprill 2012 kell 11.00.

Hankedokumendid
Lisa 1 - Pakkuja kinnitus;
Lisa 2 - Hooldatava ala skeem;
Lisa 3 - Pakkumuse esitamise tabel;
Lisa 4 - Hankelepingu eelnõu.

Avamise protokoll, 10.04.2012 k. 11:10 (hange 19/2012);
Tulemuste protokoll, 10.04.2012 k. 13:50 (hange 19/2012).

Töövõtuleping, 16.04.2012 (hange 19/2012).

Lisatud 29.03.2012, 15:07
Muudetud 17.04.2012, 13:31

eelmine