Narva linn


Teade lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu sõlmimisest, nr 17 /lisatud 19.03.2012/

Narva Linnavolikogu kantselei (Hankija) soovib sõlmida lihtsustatud korras tellitavate teenuste ostmiseks hankelepingu audioklippide valmistamiseks kogumahus 1000 minutit nende edasise esitamisega meediaplaani alusel raadiojaama Narodnoje Raadio saadetes. Hankeleping sõlmitakse 26.03.2012 ning leping kehtib kuni 31.12.2012 või osapoolte kõikide kohustuste täitmiseni. Vastavalt lepingu eelnõule Täitja kohustub oma võimalusi ja vahendeid kasutades kooskõlastatult Narva Linnavolikogu kantseleiga tegema aktiivset promotsiooni- ja reklaamitööd Narva Linnavolikogu ja Narva linna maine edendamiseks tema käsutuses olevate võimalustega erinevates meediakanalites. Lepingu sõlmimisel peab Täitja esitama lepingu raadiokanaliga Narodnoje Raadio millest nähtub, et Täitja on suuteline täitma sõlmitava hankelepingu.
Meediaplaani täitmise kohta esitab Täitja Hankijale kirjalikud aruanded kalendrikuu viimase kuupäeva seisuga. Koos aruandega Täitja esitab Hankijale audioklippide digitaalsed salvestused.

2011.aastal Narva Linnavolikogu kantselei ja Art of Sound OÜ vahel sõlmitud lepinguga saab tutvuda siin:
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=docshow&docid=64052

Videofilmide tootmine, raadio- ja televisioonisaadete tootmine on RHS-e lisas nimetatud 26. kategooria teenused, s.o. meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused. Selliste teenuste tellimisel peab hankija lähtuma RHS § 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavatele teenustele sätestatud korrast. Hankija järgib lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel RHS-e §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise põhimõtteid.

Sõlmitud leping avalikustatakse dokumendiregistris.


I.Širai
Narva Linnavolikogu
kantselei juhataja
igor.shirai@narva.ee 
3599032

Lisatud 19.03.2012, 12:58
Muudetud 26.03.2012, 16:21

eelmine