Narva linn


Hanketeade nr 14 /lisatud 28.02.2012/

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" raames riigihangete ettevalmistamise ja korraldamise teenuse osutamiseks vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele (HD lisatud).

Riigihange [RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus/teenused]:
Projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" riigihangete korraldamine.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (reg.75029837).

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.03.2012.a kell 10:00.

Lisainfo:
Aleksandra Presnova
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti
Varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialist
Tel +372 3599266, mob +372 56922896
aleksandra.presnova@narva.ee

Pakkumuste avamise protokoll (hange 14/2012);
Protokoll, 04.04.2012 (hange 14/2012).

Käsundusleping nr 41, 26.04.2012 (hange nr 14/2012).

Lisatud 28.02.2012, 15:26
Muudetud 30.04.2012, 16:43

eelmine