Narva linn


Hanketeade nr 11 /lisatud 21.02.2012/

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kuulutab välja hanke:

"Narva jõesadama infrastruktuuri arendamine ja reisijate mahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimine ja heakorrastamine" projekti TTA uuendamine ja korrigeerimine.

1. Hanketeate andmed.
1.1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi hankija) kuulutab välja hanke „"Narva jõesadama infrastruktuuri arendamine ja reisijate mahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimine ja heakorrastamine" projekti TTA uuendamine ja korrigeerimine“ ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt lähteülesandele pakkumus.
1.2. Hankija nimi ja andmed: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.
1.3. Hanke eest vastutav isik: Georgi Ignatov, direktor, tel: 3599041, faks: 3599042, e-post: georgi.ignatov@narva.ee.
1.4. Hanke nimetus: "Narva jõesadama infrastruktuuri arendamine ja reisijate mahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimine ja heakorrastamine" projekti TTA uuendamine ja korrigeerimine.
1.5. Pakkumusmenetluse liik: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Hankekord § 3 p 2 (kinnitatud 01.02.2012.a käskkirjaga nr 1.1-6/971).
1.6. Rahastamisallikad: Narva linna eelarve.
1.7. Hanketeade ja lähteülesande sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihanke eest vastutava isiku, Georgi Ignatovi poole e-posti aadressil: georgi.ignatov@narva.ee.
1.8. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris.
1.9. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, hiljemalt 05. märtsil 2012. aastal, kell 12.00, kohaletoomisel esitada sekretärile.

Lähteülesanne.

Lisatud 21.02.2012, 16:26
Muudetud 05.03.2012, 15:04

eelmine