Narva linn


Hanketeade nr 10 /lisatud 17.02.2012/

Riigihangete registris on Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusameti poolt avaldatud 16.02.2012.a järgmised teated:
Narva linna välisvalgustus- ja foorisüsteemi kaasajastamise projekti koostamine.

Täiendav info:
https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html.

Riigihanke viitenumber: 131496.

Hanke liik: Teenused.

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus.

Hanke seisund: Alustatud.

Hanketeade avaldatud: 16.02.2012.a.

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV): 71323100-9 Elektrivõrkude projekteerimisteenused.

Hankelepingu sõlmimine:
Hankija sõlmib hankelepingu edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga üksnes juhul, kui programmi „Välisvalgustussüsteemide kaasajastamise programm" (kinnitatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 07.11.11 käskkirjaga nr 11-0331) projekti "Renovation of Outdoor Lighting System in the City of Narva“ raames Majandus- ja Komminikatsiooniministeeriumi poolt eraldatakse Narva linnale toetus.

Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3, IV korrus, 20308 Narva,
hiljemalt 14.03.2012. a kell 12.00;
kohaletoomisel esitada sekretärile.

Pakkumuste avamise koht ja aeg: Narva Linnavalitsuse konverentsisaal, Peetri plats 5 tuba 301, Narva linn 14.03.2012. a kell 14.00.

Lisad:
1. Hankedokumendid (HD) "Narva linna välisvalgustus- ja foorisüsteemi kaasajastamise projekti koostamine";
2. Välisvalgustuse kilpide andmed;
3. Tänavavalgustuse skeem.

Lisainfo:
Dmitri Korotkov
Kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse spetsialist
tel. 3599214
e-post: dmitri.korotkov@narva.ee
Tatjana Rušeljuk
Kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse vanemspetsialist
tel. 3599144
e-post: tatjana.rusheljuk@narva.ee

Pakkumuste avamise protokoll (hange 10/2012)

Lisatud 17.02.2012, 14:52
Muudetud 15.03.2012, 14:12

eelmine