Narva linn


Hanketeade nr 9 /lisatud 14.02.2012/

Projekti logod

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi projekti «Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp» raames riigihangete ettevalmistamise ja korraldamise teenuse osutamiseks vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele (HD lisatud).

Riigihange [RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus/teenused]:
"Projekti «Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp» riigihangete korraldamine".

Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (reg.75029837).

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.02.2012.a kell 10:00.

HANKEDOKUMENDID

Lisainfo:
Aleksandra Presnova
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti
Varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialist
Tel +372 3599266, mob +372 56922896
aleksandra.presnova@narva.ee

Pakkumuste avamise protokoll, 22.02.2012 (hange 9/2012);
Protokoll, 01.03.2012 (hange 9/2012);
Käsundusleping nr 23 (hange 9/2012).

Lisatud 14.02.2012, 15:06
Muudetud 22.03.2012, 16:44

eelmine