Narva linn


Hanketeade nr 8 /lisatud 27.01.2012/

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet kuulutab välja hanke
"Narva linna tänavate löökaukude remonditööde läbiviimine külmseguga või immutatud killustikuga"

1. Hanketeate andmed.
1.1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (edaspidi hankija) kuulutab välja hanke „Narva linna tänavate löökaukude remonditööde läbiviimine külmseguga või immutatud killustikuga“ ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.
1.2. Hankija nimi ja andmed: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet , registrikood 75029837, Peetri plats 3, 20308 Narva linn, tel: 3599140, faks: 3599161, e-post: varamajandus@narva.ee.
1.3. Hanke eest vastutav isik: Vladimir Otsman, teedeteenistuse peaspetsialist, tel: 359 9134, e-post: vladimir.otsman@narva.ee.
1.4. Hanke nimetus: ehitustööd.
1.5. Tehniline kirjeldus: löökaukude remonditööd linna tänavatel külmseguga või immutatud killustikuga (näiteks: tee-ehitusmasinaga SR-800).
Tee-ehitusmaterjalide ja tööde kvaliteet peab vastama AL ST 1-02 ja MaaRYL 2000.
1.6. Rahastamisallikad: linna eelarve rahalised vahendid kuni 10 000,00 eurot.
1.7. Tööde teostamise tähtaeg : alates 20.02.2012.a kuni 15.05.2012. a ning tööd teostatakse meie poolt esitatud tellimuste alusel.
1.8. Pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:
- Teehoiutööde tegevusluba;
- Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta 01.01.2012.a seisuga;
- Dokument, mis tõendab, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
Pakkumuse ruutmeetri hind esitada eraldi külmsegule ja immutatud killustikule koos käibemaksuga eurodes (käibemaks eraldi välja tuua).
Pakkumuse hind peab sisaldama kõiki kulutusi remonditöödele.
1.9. Hindamine: eduka pakkuja valikul lähtutakse alljärgnevatest kriteeriumidest: edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.
Hankijana jätame endale õiguse:
1. vastavalt linna eelarves eraldatud rahalistele vahenditele suurendada või vähendada tellitavate tööde mahtu sõltuvalt hinnapakkumuses toodud konkreetsete ruutmeetrite hindadest.
1.10. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linna , Peetri plats 3, 20308 Narva linn, Linnavara- ja Majandusamet hiljemalt 10.02.2012. aastal, kell 14.00, kohaletoomisel esitada sekretärile.

Lisatud 27.01.2012, 10:42
Muudetud 10.02.2012, 14:15

eelmine