Narva linn


Hanketeade nr 6 /lisatud 24.01.2012/

HANKE TEADE:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet teatab soovist sõlmida hankeleping

HANKE NIMETUS:
"Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 9 objekti segaolmejäätmete ja paber- ja kartongjäätmete kogumine ja vedu tähtajaga kuni Narva linnas korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmiseni, kuid mitte kauem kui 31.12.2012. a".

HANKIJA:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

HANKE LÜHIKIRJELDUS:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 9 objekti segaolmejäätmete ja paber- ja kartongjäätmete kogumine ja vedu tähtajaga kuni Narva linnas korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmiseni, kuid mitte kauem kui 31.12.2012.
Teenuse hind peab hõlmama kõik jäätmete kogumise, vedamise ja utiliseerimise/kõrvaldamisega toiminguid (sh tööjõud, veok ja selle amortisatsioon, transport objektile, konteineri tühjendus, vajadusel jäätmemahuti(te) lükkamine edasi-tagasi, lume pühkimine jäätmemahuti(te) kaan(t)elt, kaan(t)e avamine, jäätmete ümberlaadimine veokisse, transport jäätmekäitluskohta(de)sse, kogutud jäätmete kaalumine, kogutud jäätmete mahalaadimine, kogutud jäätmete käitlemine/taaskasutamine/kõrvaldamine, keskkonnatasude ja teiste kulude maksmine, lepingute ja arvete koostamine ja väljastamine, administreerimine ja muud kaasnevad kulud).

HANKE LIIK:
Teenused.

LISAINFO:
Dmitri Koroljov, Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna keskkonnateenistuse peaspetsialist, tel. 3599195, dmitri.koroljov@narva.ee.

PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG:
1. veebruariks 2012.a kell 11.00.

Hankedokumendid.

Pakkumuste avamise protokoll, 01.02.2012 (hange 6/2012);
Protokoll, 02.02.2012 (hange 6/2012)

Jäätmeveoleping nr 11, 03.02.2012 (hange 6/2012).

Lisatud 24.01.2012, 14:07
Muudetud 13.02.2012, 16:04

eelmine