Narva linn


Hanketeade nr 5 /lisatud 23.01.2012/

Projekti logod

Narva Muuseum kuulutab välja hanke
"Projekti
«Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp/Est-Rus Fort Tour-2»
riigihangete ettevalmistamine ja korraldamine
"

1. Hanketeate andmed.
1.1. Narva Muuseum (edaspidi hankija) kuulutab välja hanke „Projekti «Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp/ Est-Rus Fort Tour-2» riigihangete ettevalmistamine ja korraldamine“ ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.
1.2. Hankija nimi ja andmed: Narva Muuseum, reg.nr. 75009131, Peterburi 2, 20308 Narva linn, tel: 3599235, faks: 3599232, e-post: anastassia.sokolova@narvamuuseum.ee.
1.3. Hanke eest vastutav isik: Anastassia Sokolova, projektijuht, tel: 3599235, faks: 35 99232, e-post: anastassia.sokolova@narvamuuseum.ee.
1.4. Hanke nimetus: Projekti «Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp/ Est-Rus Fort Tour-2» riigihangete ettevalmistamine ja korraldamine.
1.5. Pakkumusmenetluse liik: lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse §19 lg 1 alusel (Hankenõustamisteenused).
1.6. Rahastamisallikad: Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2007-2013 (www.estlatrus.eu) projekti «Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp/ Est-Rus Fort Tour-2» vahendid.
1.7. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hanke eest vastutava isiku, Anastassia Sokolova poole e-posti aadressil: anastassia.sokolova@narvamuuseum.ee. Hankija väljastab hankedokumendid e-posti teel ning vajadusel paberikandjal.
1.8. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris.
1.9. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Muuseum, Peterburi mnt 2, 20308 Narva linn, hiljemalt 08.02.2012. aastal, kell 12.00, kohaletoomisel esitada infojuhile.

Lisatud 23.01.2012, 15:25
Muudetud 08.02.2012, 15:01

eelmine