Narva linn


Hanketeade nr 4 /lisatud 12.01.2011/

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kuulutab välja hanke
"Juriidiliste teenuste ostmine" *

1. Hanketeate andmed.
1.1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi hankija) kuulutab välja hanke "Juriidiliste teenuste ostmine" ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.
1.2. Hankija nimi ja andmed: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.
1.3. Hanke eest vastutav isik: Georgi Ignatov, direktor, tel: 3599041, faks: 3599042, e-post: georgi.ignatov@narva.ee.
1.4. Hanke nimetus: Juriidiliste teenuste ostmine.
1.5. Pakkumusmenetluse liik: lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse § 19 lg 1 alusel (Õigusteenused).
1.6. Rahastamisallikad: linna eelarve.
1.7. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihanke eest vastutava isiku, Georgi Ignatovi poole e-posti aadressil: georgi.ignatov@narva.ee. Hankija väljastab hankedokumendid e-posti teel ning vajadusel paberikandjal.
1.8. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris.
1.9. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, hiljemalt 13.03.2012. aastal, kell 12.00, kohaletoomisel esitada sekretärile.


* 24.01.2012 peatati hange Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsusega, vastavalt Riigihangete vaidlustuskomisjoni 13.02.2012 otsusele nr 17-12/ tehti muudatused hankedokumentides ja muudeti pakkumuse esitamise tähtaega
.

Lisatud 12.01.2012, 14:46
Muudetud 13.03.2012, 13:13

eelmine