Narva linn


Hanketeade nr 125 /lisatud 29.12.2011/

EL logo

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kuulutab välja hanke
"Tõstukijuhi koolitus"

1. Hanketeate andmed.
1.1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi hankija) kuulutab välja hanke „Tõstukijuhi koolitus“ ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.
1.2. Hankija nimi ja andmed: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.
1.3. Hanke eest vastutav isik: Georgi Ignatov, direktor, tel: 3599041, faks: 35 99042, e-post: georgi.ignatov@narva.ee.
1.4. Hanke nimetus: Tõstukijuhi koolitus.
1.5. Pakkumusmenetluse liik: lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse §19 lg 1 alusel (Haridus- ja kutseharidusteenused).
1.6. Rahastamisallikad: Euroopa Sotsiaalfondi meede „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ projekt „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused.“, nr 1.3.0102.10-0166.
1.7. Hankedokumentide väljastamine ja nende sisu kohta teabe andmine.
1.7.1 Hankedokumendid väljastatakse ja nendega on võimalik tutvuda ajavahemikul hanketeate avaldamisest kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani aadressil: Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn.
1.7.2 Hankedokumendid väljastatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest e-posti aadressile: georgi.ignatov@narva.ee arvates elektronposti teel elektroonilises vormis. Pakkuja kinnitab HD kättesaamist e-posti aadressil: georgi.ignatov@narva.ee. Pakkuja soovil võib hankija väljastada hankedokumendid paberkandjal.
1.7.3 Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi või täiendavat teavet: kirjalikul pöördumisel riigihanke eest vastutava isiku, Georgi Ignatovi poole e-posti aadressil: georgi.ignatov@narva.ee. Esitatud küsimustele vastatakse kolme tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates.
1.8. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris.
1.9. Pakkumiste esitamise tähtaeg: 11.01.2012, kell 12:00. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, hiljemalt 11.01.2012, kell 12:00, kohaletoomisel esitada sekretärile.

Lisatud 29.12.2011, 14:15
Muudetud 11.01.2012, 13:03

eelmine