Narva linn


Hanketeade nr 117 /lisatud 28.11.2011/

Riigihange [RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus]:
"Tõrvajõe – Olgina – Narva kergliiklustee suviseks ja talviseks hoolduseks“.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (reg nr 75029837).

Hanke lühikirjeldus:
Tõrvajõe – Olgina – Narva kergliiklustee suviseks ja talviseks hoolduseks.

Lisainfo:
Ivan Brodnev
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
spetsialist
tel 3599130
ivan.brodnev@narva.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.12.2011.a kell 10:00.


► Hinnapäring
Palume Teil esitada oma hinnapakkumine „Tõrvajõe – Olgina – Narva kergliiklustee suviseks ja talviseks hoolduseks“

Tehniline kirjeldus:
· Suvise hoolduse hulka kuuluvad: juhusliku prahi koristus; kergliiklustee pühkimine liivast ning peenkruusast üks kord nädalas, prügiurnide 50 l koguses 6 tk tühjendamine 2 korda kuus
· Talvise hoolduse hulka kuulub: kergliiklustee puhastamine lumest sagedusega kuni 20 korda kuus (tee talvine seisunditase - 1)
· Suvist hooldust teostatakse alates 01.04.2012 kuni 31.10.2012.
· Talvist hooldust teostatakse alates 01.01.2012 kuni 31.03.2012.,
ja alates 01.11.2012 kuni 31.12.2012.
· Kergliiklustee pindala on 2730 m2 (pikkus 780m, laius 3,5m )
Hooldustöid teostatakse teelõigul alates Rahu tn kuni Narva linna piirini.
Pakkumises ette näha ettenägematud kulud (Tellija reserv) – 10%
Pakkumise hind peab sisaldama kõiki töödega kaasnevaid kulutusi.
Pakkumise hind esitada tervikuna koos käibemaksuga Erodes (käibemaks eraldi välja tuua).

Hindamine:
Eduka pakkuja valikul lähtutakse alljärgnevatest kriteeriumidest:
edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumine.

Pakkumise esitamise tähtaeg ja koht.
Pakkumine peab olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis.
Esitamine koht: Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3, 20308 Narva.
Lisainfo: Ivan Brodnev, tel. 3599130, e-mail ivan.brodnev@narva.ee
Esitamise tähtaeg: 02.12.2011 kella 10.00
Pakkumine vormistada eesti keeles.

Hankekomisjoni protokollid (hange 117/2011).

Lisatud 28.11.2011, 13:17
Muudetud 07.12.2011, 13:33

eelmine