Narva linn


Hanketeade nr 116 /lisatud 23.11.2011/

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet teatab soovist sõlmida hankeleping:

HANKE NIMETUS:
«Kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ning käitlemise korraldamine Narva linnas».

HANKIJA:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

HANKE LÜHIKIRJELDUS:
I. Ohtlike jäätmete kogumispunktide aadressil Rakvere tn 22B ja Rahu 3B haldamine, mis sisaldab kogumispunktis aadressil Rakvere 22B ohtlike jäätmete kogumist, töötajate palka, tööriideid ja kaitsevahendeid, tehnilist varustust, üks kord kuus reklaami ajalehes „GOROD“ formaadis ¼ lehest, muid kulusid ning kogumispunktis aadressil Rahu 3B üks tund nädalas kogutud ohtlike jäätmete sortimist ning transportimiseks ettevalmistamist.
II. Kogumispunktides aadressil Rakvere tn 22B ja Rahu 3B kogutud ohtlike jäätmete käitlemine, sisaldab ohtlike jäätmete transporti kogumispunktidest jäätmekäitluskohta, kogutud ohtlike jäätmete ümbertöötlemist ja/või kõrvaldamist, muid kulusid.

HANKE LIIK:
Teenused.

LISAINFO:
Dmitri Koroljov, Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna keskkonnateenistuse peaspetsilist, tel. 359 9195, e-post dmitri.koroljov@narva.ee

PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG:
06. detsember 2011. a 11.00-ks.

Hankedokumendid.

Hankekomisjoni protokollid (hange 116/2011).

Ohtlike jäätmete käitlemise käsundusleping nr 1, 02.01.2012 (hange 116/2011).

Lisatud 23.11.2011, 16:44
Muudetud 17.01.2012, 13:06

eelmine