Narva linn


Hanketeade nr 115 /lisatud 23.11.2011/

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kuulutab välja hanke
Projekti «Narva kaldapealse promenaadi ehitamine» põhiprojekti elektriosa korrigeerimine vastavalt arhitektuursele lahendusele


1. Hanketeate andmed
.

1.1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi hankija) kuulutab välja hanke „Projekti «Narva kaldapealse promenaadi ehitamine» põhiprojekti elektriosa korrigeerimine vastavalt arhitektuursele lahendusele“ ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.

1.2. Hankija nimi ja andmed: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.

1.3. Hanke eest vastutav isik: Georgi Ignatov, direktor, tel: 3599041, faks: 3599042, e-post: georgi.ignatov@narva.ee.

1.4. Hanke nimetus: Projekti «Narva kaldapealse promenaadi ehitamine» põhiprojekti elektriosa korrigeerimine vastavalt arhitektuursele lahendusele.

1.5. Pakkumusmenetluse liik: lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse §16 lg 1 alusel.

1.6. Rahastamisallikad: Narva linna eelarve.

1.7. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihanke eest vastutava isiku, Georgi Ignatovi poole e-posti aadressil: georgi.ignatov@narva.ee. Hankija väljastab hankedokumendid e-posti teel ning vajadusel paberikandjal.

1.8. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris. Pakkuja peab olema registreeritud Majandustegevuse registris projekteerijana (sh elektripaigalise projekteerimise alal [7112]), kellel on õigus projekteerida Ehitusseaduse § 2 lg. 4 ja § 41 lg.1 mõttes. Pakkuja viimase majandusaasta netokäive enne hankemenetluse avaldamist peab olema vähemalt 20 000 eurot. Pakkujal peab olema vähemalt 2 (kahe) aastane kogemus ehitusprojektide, sh elektriprojektide (Ehitusseaduse § 18 mõttes) koostamises.

1.9. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, hiljemalt 05. detsembril 2011. aastal, kell 12.00, kohaletoomisel esitada sekretärile.

Hankedokumendid.

Lisatud 23.11.2011, 16:15
Muudetud 07.12.2011, 13:34

eelmine