Narva linn


Hanketeade nr 109 /lisatud 11.11.2011/

EL Sotsiaalfondi logo

HANKETEADE
1. Üldandmed
:
1.1 Hankija: Narva linna Sotsiaalabiamet, registrikood 75009148, Linda 4, 20309 Narva linn, telefon: 3569601, faks: 3569602, e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee.
1.2 Riigihanke eest vastutav isik: Galina Vologdina, telefon: 3569601, faks: 3569602, e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee.
2. Halduslepingu objekt ja lühikirjeldus:
2.1 Riigihanke nimetus: Jõululaada korraldamiseks platsi ja kauplemiskohtade renditeenuse ostmine.
2.2 Toimumise koht: Narva linn.
2.3 Hanke „Jõululaada korraldamiseks platsi ja kauplemiskohtade renditeenuse osutamine“ eesmärgiks on projektis osalejatele jõululaada läbiviimiseks perioodil 17.12.–23.12.2011. a. võimaluste loomine ja selleks platsi ja kauplemiskohtade rentimine. Jõululaada kauplemiskohtadel kauplevad projektis osalejad, kes projektis läbiviidud koolituste ja käsitöömesside, -näituste külastamise ja koostöö tulemusel teiste käsitööd tegevate asutustega alustavad töötamist ettevõtjana.
2.4 Rahastamisallikad: Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meetmest 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ projekt “Narva – käsitöömeistrite linn”, nr. 1.3.0102.10-0290.
2.5 Hankemenetluse liik: lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse §19 lg 1 alusel. Hankemenetluse reeglid on sätestatud hankedokumentides. CPV 7995, kategooria 27.
3. Hankedokumentide väljastamine ja nende sisu kohta teabe andmine:
3.1 Hankedokumendid väljastatakse ja nendega on võimalik tutvuda ajavahemikul hanketeate avaldamisest kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani aadressil: Linda 4, Narva 20309.
3.2 Hankedokumendid väljastatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest e-posti aadressile: julia.issajeva@narva.ee arvates elektronposti teel elektroonilises vormis. Pakkuja kinnitab HD kättesaamist e-posti aadressil: julia.issajeva@narva.ee. Pakkuja soovil võib hankija väljastada hankedokumendid paberkandjal.
3.3 Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi või täiendavat teavet: Sirje Maala, projektijuht, e-post: sirje.maala@gmail.com. Esitatud küsimustele vastatakse kolme tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates.
4. Pakkumiste esitamise tähtaeg: 25.11.2011, kell 10:00.
4.1 Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga Narva linna Sotsiaalabiamet, registrikood 75009148, aadressile: Linda 4, 20309 Narva linn, hiljemalt 25.11.2011, kell 10:00; kohaletoomisel esitada IV korrusel asuvasse sekretäri kabinetti, kontaktisik: direktor Galina Vologdina.

Lisatud 11.11.2011, 14:03
Muudetud 25.11.2011, 14:36

eelmine