Narva linn


Hanketeade nr 107 /lisatud 03.11.2011/

NARVA LINNA LIIKLUSKORRALDUSVAHENDITE KORRASHOID 2012-2013


Alused:

Narva Linnavolikogu 27.10.2011.a otsus nr 134

Narva Linnavalitsuse 02.11.2011.a korraldus nr 1021-k

Riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html) 03.11.2011.a avaldatud teade:
TV02 128696 NARVA LINNA LIIKLUSKORRALDUSVAHENDITE KORRASHOID 2012-2013.

Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri pl.3, IV korrus, 20308 Narva, hiljemalt 13.12.2011. a kell 10.00;
kohaletoomisel esitada sekretärile.

Hankedokumendid.

Hankekomisjoni protokollid (hange nr 107/ 2011).

• Riigihanke "Narva Iinna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2012·2013" (128696) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
/Narva linnavalitsuse 14.12.2011 korraldus nr 1189-k/
.

Töövõtuleping nr 205 (hange 107/ 2011).

Töövõtuleping nr 206 (hange 107/ 2011).

Lisatud 03.11.2011, 15:45
Muudetud 04.01.2012, 08:58

eelmine