Narva linn


Hanketeade nr 105 /lisatud 03.11.2011/

Riigihangete registris on Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusameti poolt avaldatud 02.11.2011.a järgmised teated:
TV02 128688 NARVA LINNA HALJASALADE HOOLDUSTÖÖD 2012-2013.

Täiendav info:
https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html.

Riigihanke viitenumber: 128688.

Hanke liik: Teenused.

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus.

Hanke seisund: Alustatud.

Hanketeade avaldatud: 02.11.2011.a

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV): 77314000-4 Maa-alade hooldusteenused.

Hankedokumendid (HD):
- HD Narva linna haljasalade hooldustööd 2012-2013;
- HD Lisa I Vorm 13
- HD Lisa II a Tehniline kirjeldus (Nõuded haljastute hooldusklassidele aastatel 2012-2013)
- HD Lisa II b Tööde mahud piirkondade kaupa (objektide loetelu)
- HD Lisa II c Kaart

Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3, IV korrus, 20308 Narva, hiljemalt 12.12.2011.a kell 10.00;
kohaletoomisel esitada sekretärile.

Pakkumuste avamise koht ja aeg:
Narva Linnavalitsuse konverentsisaal, Peetri plats 5 tuba 301, Narva linn 12.12.2011. a kell 11.00.

Lisainfo:
Riigihanke eest vastutav isik Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti
Kommunaalmajandusosakonna heakorra- ja haljastusteenistuse peaspetsialist
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

Hankekomisjoni protokollid (I rühm).

Hankekomisjoni protokollid (II rühm).

♦ Riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2012-2013“ (128688) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
/Narva Linnavalitsuse 14.12.2011 korraldus nr 1191-k/
.

Narva linna haljasalade hooldustööde töövõtuleping nr 207 (30.12.2011).

Narva linna haljasalade hooldustööde töövõtuleping nr 208 (30.12.2011).

Lisatud 03.11.2011, 12:14
Muudetud 03.01.2012, 15:34

eelmine