Narva linn


Hanketeade nr 98 /lisatud 20.10.2011/

Riigihange [RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus]:
projekti «Joaoru puhkeala arendamine» riigihangete ettevalmistamise ja korraldamise teenus.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (reg.75029837).

Üldinfo:
Projekti «Joaoru puhkeala arendamine» riigihangete ettevalmistamise ja korraldamise teenuse osutamine.

Lisainfo:
Rimma Aleksejeva
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti projektide koordinaator
tel +372 3599216, mob + 372 56649020
rimma.aleksejeva@narva.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.11.2011. a kell 14:00.

Hankedokumendid 20 lehel

* 26.10.2011 esitati pr Rimma Aleksejeva poolt alljärgnev tekst hanketeatele lisamiseks (koos registreerimisteate vormiga):

Huvitatud isikute registreerimine: REGISTREERIMISTEATE VORM.
Huvitatud isikutel on võimalus ennast veebilehel hankekutse saanud isikuna registreerida, avaldades hankijale oma kontaktandmed. Hankekutse ja sellele lisatud dokumendid elektroonselt välja võtnud isikute registreerimine toimub elektronposti teel teate edastamisega.
Vastav teade tuleb edastada järgnevale elektronposti aadressile: varamajandus@narva.ee, misjärel hankija kinnitab registreerimisteate kättesaamisest registreerimisteate esitanud isikut. Hankija ei vastuta faksi või e-posti side korrapärase toimimise eest. Registreerimisteate edastanud huvitatud isik on kohustatud veenduma, et hankija on registreerimisteate kätte saanud.
Registreerimine pole pakkumuse esitamise eelduseks, kuid hankekutse kättesaamise registreerimata jätmisel ei vastuta hankija huvitatud isiku informeerimiskohustuse nõuetekohase täitmise eest.

Pakkumuste avamise protokoll (03.11.2011).

Käsundusleping nr 187 (08.11.2011).

Lisatud 20.10.2011, 12:53
Muudetud 22.11.2011, 12:28

eelmine