Narva linn


Hanketeade nr 64 /lisatud 27.07.2011/

Teade:
Riigihangete seaduse § 16 lg 6 kohaselt teatab Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet soovist sõlmida töövõtulepingu järgmiste linnatänavate teekatte remonttöödele: Rüütli tn, Lavretsovi tn, Partisani tn, Ancis Daumani tn, Juhkentali tn, Pimeaia tn, Karja tn, Vestervalli tn, Rahvavälja tn, Igor Grafovi tn, Tuleviku tn, Rahu tn, Viru tn, Tallinna mnt 58, Kiriku tn.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

Hanke lühikirjeldus

Hanke liik:
Lihtmenetlus.

Palume esitada järgmised dokumendid:
- Teehoiutööde tegevusluba;
- Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta 01.07.2011.a seisuga;
- dokument, mis tõendab, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

Pakkumise esitamise koht ja tähtpäev:
- pakkumus peab olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis aadressil: Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3, 20308 Narva
- esitamise tähtpäev 08.08.2011.a kell 13.00.
Teekatte remonttööde kestvus orienteeruvalt: 10.08.2011.a - 24.09.2011.a.

Hindamine:
Eduka pakkuja valikul lähtutakse alljärgnevast kriteeriumist: edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

Hankijana jätame endale õiguse:
1. vastavalt linna eelarves eraldatud rahalistele vahenditele suurendada või vähendada tellitavate tööde mahtu sõltuvalt hinnapakkumuses toodud konkreetsete mahtude hinnast.

Lisainfo:
Vladimir Otsman
Kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse peaspetsialist, tel. 3599134
vladimir.otsman@narva.ee

Protokoll (08.08.2011);
Protokoll (30.08.2011);
Protokoll (02.09.2011).

Teekatte remontööde töövõtuleping nr 166 (05.09.2011)

Lisatud 27.07.2011, 13:25
Muudetud 18.11.2011, 12:12

eelmine