Narva linn


Hanketeade nr 62 /lisatud 25.07.2011/

Teade:
Riigihangete seaduse § 16 lg 6 kohaselt teatab Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet soovist sõlmida omaniku ehitusjärelvalve käsunduslepingu Juhkentali tn, Tallinna mnt, Kangelaste pr, Elektrijaama tee ja AÜ-sse Svetofor viiva tee teekatte remonttöödele.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

Hanke lühikirjeldus:
- asfaltbetoonkate remont, a/b AC12surf 70/100 (TAB 12-I graniit) kihipaksusega 5 cm – 5500 m²;
- asfaltbetoonkate remont koos freesimisega, a/b AC12surf 70/100 (TAB 12-I graniit) – 4800 m²;
- löökaukude remont, a/b AC12surf 70/100 (TAB 12-I graniit) kihipaksusega 7 cm - 50 m²;
- tasanduskiht a/b AC12surf 70/100 (TAB 12-I graniit) – 20 t;
- kaevuluukide tõstmine – 19 tk;
- kaevuluukide väljavahetamine – 6 tk;
- pragude täitmine bituumeniga - 400 jm.
Teostatavete tööde maksumus 165 215,00 eurot (koos käibemaksuga).

Hanke liik:
Lihtmenetlus.

Palume esitada järgmised dokumendid:
- Teehoiutööde tegevusluba ;
- Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta 01.07.2011.a seisuga;
- dokument, mis tõendab, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
Pakkumise esitamise koht ja tähtpäev:
- pakkumus peab olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis aadressil: Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3, 20308 Narva
- esitamise tähtpäev 01.08.2011.a.

Teekatte remonttööde kestvus orienteeruvalt: 05.08.2011.a - 25.09.2011.a.

Palume eraldi välja tuua ühekuulise perioodi hinna (kui tööde tegelik ajakava erineb eeltoodud ajakavast, siis tellijal on õigus korrigeerida koondpakkumushinda vastavalt tööde tegelikule ajakavale).

Hindamine:
Eduka pakkuja valikul lähtutakse alljärgnevast kriteeriumist: edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

Lisainfo:
Vladimir Otsman
Kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse spetsialist, tel. 3599134
vladimir.otsman@narva.ee

Protokoll (02.08.2011)

Omanikujärelevalve käsundusleping nr 134 (08.08.2011)

Lisatud 25.07.2011, 13:22
Muudetud 18.11.2011, 12:10

eelmine