Narva linn


Hanketeade nr 60 /lisatud 21.07.2011/

Lihtmenetlusega riigihange:
Narva linna aiandusühistutes kogutud ohtlike jäätmete nõuetekohane käitlemine”.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (reg. 75029837).

Hanke lühikirjeldus:
Käesolevaga teeme Teile ettepaneku esitada pakkumus ohtlike jäätmete käitlemisteenuse hankelepingu sõlmimiseks. Teenuse osutamine toimub Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasrahastamisel läbiviidava projekti ”Ohtlike jäätmete kogumisring Narva linna aiandusühistutes 2011” raames.
Ohtlike jäätmete kogumisringi raames kogutud ohtlike jäätmete käitlemine sisaldab: ohtlike jäätmete vastuvõttu, transporti Narva Jäätmekäitluskeskusest jäätmekäitluskohta; kogutud ohtlike jäätmete käitlemist ja muid kaasnevaid kulusid.

Lisainfo:
Dmitri Koroljov
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti keskkonnakaitseinspektor
dmitri.koroljov@narva.ee


Pakkumuste esitamise tähtaeg:
27.07.2011.a kell 11.00.

Kutsedokumendid

♦ Pakkumuste avamise, pakkujate kvalifitseerimise ja edukaks tunnistamise protokoll (27.07.2011)

Ohtlike jäätmete ja elektroonikaromu kogumisringi töövõtuleping nr 130 (29.07.2011)

Lisatud 21.07.2011, 09:08
Muudetud 18.11.2011, 11:53

eelmine