Narva linn


Hanketeade nr 52 /lisatud 04.07.2011/

Lihtmenetlusega riigihange:
"Kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumiseks ja transportimiseks kogumisvahendite (konteinerite) ost ja transportimine Narva linna ohtlike jäätmete kogumispunktidesse: Rahu 3B, Narva ja Rakvere 22B, Narva".

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (reg. 75029837)

Hanke lühikirjeldus:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet teeb ettepaneku esitada pakkumus kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumiseks ja transportimiseks konteinerite (kogumisvahendite) müügiks ja transportimiseks Narva linna ohtlike jäätmete kogumispunktidesse : Rahu 3B, Narva ja Rakvere 22B, Narva, hankelepingu sõlmimiseks.
Teenuse osutamine toimub Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasrahastamisel läbiviidava projekti "Narva linna ohtlike jäätmete käitlussüsteemi väljaarendamine" raames.

Lisainfo:
Dmitri Koroljov
Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti keskkonnakaitseinspektor
dmitri.koroljov@narva.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg:
20.07.2011.a kell 11:00.

Kutsedokumendid

♦ Kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumiseks ja transportimiseks kogumisvahendite müügileping nr 129 (29.08.2011)

Lisatud 04.07.2011, 17:21
Muudetud 18.11.2011, 11:48

eelmine