Narva linn


Hanketeade nr 38 /lisatud 15.06.2011/

Hanke nimetus:
Pakkumuse esitamise ettepanek lihtmenetlusega hankes „Puude hooldustööd ja raie Narva linnas“.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

Hanke lühikirjeldus:
1. Tööde maht, liigid ja kohad (objektid) on näidatud eraldi tabelis (Lisa 1).
2. Tööde teostamisel tuleb arvestada puude hoolduslõikuseks sobivate aegadega.
3. Kokku hoolduslõikusele ja raiele kuuluvate puude arv on 195 puud, nendest lõikus – 151 puud, raie – 44 puud.
4. Hinnapakkumise koostamisel näidata iga puu kohta maksumus eraldi; kõik tööde vastatavaks teostamiseks vajalikud ja kaasnevad kulud eraldi; pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta ning koos kehtiva käibemaksuga.
5. Hankija hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi tööde kogumaksumuse (km-ga) alusel, tunnistades edukaks madalaima hinnaga pakkumuse.
6. Pakkujal peavad olema täidetud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist avaliku andmekogu kaudu.
Hankijana jätame endale õiguse:
1. vastavalt linna eelarves eraldatud rahalistele vahenditele suurendada või vähendada hooldustöödele ja/või raiele kuuluvate puude arvu sõltuvalt hinnapakkumises toodud konkreetsete ühikute hinnast;
2. lükata tagasi kõik pakkumised, kui ükski pakkumine ei vasta esitatud tingimustele või ületab hankelepingu eeldatavat maksumust.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus hiljemalt 04.07.2011.a. kell 14:00 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametisse:
- Ümbrikul peab olema näidatud: hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus.
- Postiaadress: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3-23, 20308 Narva.
- Ümbriku kohaletoomisel esitada ameti sekretär-asjaajale (IV korrus).

Hanke liik:
Lihtsustatud korras teenuste tellimine.

Lisainfo:
Ljudmila Morina
Linnavara- ja Majandusameti
Kommunaalmajandusosakonna
heakorra- ja haljastusteenistuse peaspetsialist
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

Tähtaeg:
Tööde teostamise periood: 06.juuli – 06.november 2011.a.

Protokoll (04.07.2011)
Protokoll (14.07.2011).

Haljastustööde töövõtuleping nr 107 (18.07.2011).

Lisatud 15.06.2011, 13:24
Muudetud 18.11.2011, 11:34

eelmine