Narva linn


Hanketeade nr 25 /lisatud 01.06.2011/

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kuulutab välja hanke
"Arvjuhtimisega metallitöötlemispinkide operaatori ja operaator-seadistaja koolitus"

1. Hanketeate andmed.
1.1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi hankija) kuulutab välja hanke „Arvjuhtimisega metallitöötlemispinkide operaatori ja operaator-seadistaja koolitus“ ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.
1.2. Hankija nimi ja andmed: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.
1.3. Hanke eest vastutav isik: Georgi Ignatov, direktor, tel: 3599041, faks: 3599042, e-post: georgi.ignatov@narva.ee.
1.4. Hanke nimetus: Arvjuhtimisega metallitöötlemispinkide operaatori ja operaator-seadistaja koolitus.
1.5. Pakkumusmenetluse liik: lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse §19 lg 1 alusel (Haridus- ja kutseharidusteenused).
1.6. Rahastamisallikad: Euroopa Sotsiaalfondi meede „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ projekt „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused.“, nr 1.3.0102.10-0166.
1.7. Hankedokumentide väljastamine ja nende sisu kohta teabe andmine.
1.7.1 Hankedokumendid väljastatakse ja nendega on võimalik tutvuda ajavahemikul hanketeate avaldamisest kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani aadressil: Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn.
1.7.2 Hankedokumendid väljastatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest e-posti aadressile: areng@narva.ee arvates elektronposti teel elektroonilises vormis. Pakkuja kinnitab HD kättesaamist e-posti aadressil: areng@narva.ee. Pakkuja soovil võib hankija väljastada hankedokumendid paberkandjal.
1.7.3 Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi või täiendavat teavet: kirjalikul pöördumisel e-posti aadressil areng@narva.ee. Esitatud küsimustele vastatakse kolme tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates.
1.8. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris.
1.9. Pakkumiste esitamise tähtaeg: 13.06.2010, kell 12:00. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, hiljemalt 13.06.2010, kell 12:00, kohaletoomisel esitada sekretärile.

Lisatud 01.06.2011, 16:23
Muudetud 13.06.2011, 13:06

eelmine