Narva linn


Hanketeade nr 21 /lisatud 26.05.2011/

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kuulutab välja hanke
"Keevitaja EVS EN 287 (TIG) sertifitseerimise koolitus"

1. Hanketeate andmed.
1.1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi hankija) kuulutab välja hanke „Keevitaja EVS EN 287 (TIG) sertifitseerimise koolitus“ ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.
1.2. Hankija nimi ja andmed: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.
1.3. Hanke eest vastutav isik: Georgi Ignatov, direktor, tel: 3599041, faks: 3599042, e-post: georgi.ignatov@narva.ee.
1.4. Hanke nimetus: Keevitaja EVS EN 287 (TIG) sertifitseerimise koolitus.
1.5. Pakkumusmenetluse liik: lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse §19 lg 1 alusel (Haridus- ja kutseharidusteenused).
1.6. Rahastamisallikad: Euroopa Sotsiaalfondi meede „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ projekt „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused.“, nr 1.3.0102.10-0166.
1.7. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihanke eest vastutava isiku, Georgi Ignatovi poole e-posti aadressil: georgi.ignatov@narva.ee. Hankija väljastab hankedokumendid e-posti teel ning vajadusel paberikandjal.
1.8. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris.
1.9. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, hiljemalt 09.juunil 2011. aastal, kell 12.00, kohaletoomisel esitada sekretärile.

Lisatud 26.05.2011, 13:41
Muudetud 09.06.2011, 15:42

eelmine