Narva linn


Hanketeade nr 8 /lisatud 18.03.2011/

1. Hanketeate andmed.

1.1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi hankija) kuulutab välja hanke „Projektijuhtimisteenuse osutamine“ ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.

1.2. Hankija nimi ja andmed:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.

1.3. Hanke eest vastutav isik:
Georgi Ignatov, direktor, tel: 3599041, faks: 3599042, e-post: georgi.ignatov@narva.ee.

1.4. Hanke nimetus:
Projektijuhtimisteenuse osutamine.

1.5. Pakkumusmenetluse liik:
lihtmenetlus Riigihangete seaduse §16 lg 1 alusel.

1.6. Rahastamisallikad:
Euroopa Sotsiaalfondi meede „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ projekt „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused.“, nr 1.3.0102.10-0166.

1.7. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihanke eest vastutava isiku, Georgi Ignatovi poole e-posti aadressil: georgi.ignatov@narva.ee. Hankija väljastab hankedokumendid e-posti teel ning vajadusel paberikandjal.

1.1. Hange Pakkuja võib olla registreeritud äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris juriidiline isik või nimetatud registrites registreerimata füüsiline isik. Juhul, kui pakkumuse esitab välismaal registreeritud juriidiline isik, siis esitab nimetatud juriidiline isik vastavas riigis registreeritud juriidilise isiku asutamis-, registreerimis- ja muud dokumendid, mis tõendavad nimetatud juriidilise isiku olemasolu. Viimasel juhul asutamis-, registreerimis- ja muu dokumendid esitatakse notariaalselt kinnitatud tõlkes eesti keelde ja apostillitult.

1.8. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, hiljemalt 01.aprillil 2011. aastal, kell 12.00, kohaletoomisel esitada sekretärile.

Lisatud 18.03.2011, 15:00
Muudetud 04.04.2011, 14:13

eelmine