Narva linn


Hanketeade nr 3 /lisatud 14.02.2011/

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet teatab, et riiklikus riigihangete registris on avaldatud hanketeade “Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin rekonstrueerimistööd” (viitenumber: 123626).

Hankedokumendid 
→ 
Lisa 1 

► Huvitatud isikutele hanketeate ja hankedokumentide kohta antud selgitused

Ehitusprojekt on kättesaadav aadressil: ftp.narva.ee

Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri pl. 3, IV korrus, 20308 Narva, hiljemalt 10.03.2011 kell 11:00; kohaletoomisel esitada sekretärile.

Inna Šadrina
Riigihanke eest vastutav isik
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialist
tel +372 35 99166, mob + 372 566 54230
inna.shandrina@narva.ee

Pakkumuste avamise protokoll (10.03.2011)
Pakkujate kvalifitseerimise protokoll (31.03.2011)
Pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll (12.05.2011).

Ehitustööde töövõtuleping nr 94 (13.06.2011, hange 3/2011);
 + Lisa 5. Lepingu muutmise kokkulepe, 08.06.2012 (hange 3/2011).

Lisatud 14.02.2011, 16:18
Muudetud 25.06.2012, 13:13

eelmine