Narva linn


Hanketeade nr 2 /lisatud 11.02.2011/

Teade:
Riigihangete seaduse § 16 lg 1 kohaselt Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab soovist sõlmida hankelepingut „Narva Linnavalitsuse tipp-, keskastme- ja valdkondade juhtide haldussuutlikkuse ja juhtimisvõimekuse tõstmise koolituse korraldamine”.

Hankija:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Hanke lühikirjeldus:
Töö sisuks on Narva Linnavalitsuse tipp-, keskastme- ja valdkondade juhtidele koolituse korraldamine ja läbiviimine järgmistes valdkondades:
♦ Pikaajalise planeerimise oskuste arendamine
♦ Personalijuhtimine (sh juhtimissüsteemi arendamine inimressursside arendamise valdkonnas, arenguvestlused ja tagasiside ametnikele, koolitusvajaduse väljaselgitamine, koolituse tulemuslikkuse hindamine, ametikohtade hindamine; personalijuhtimise süsteemi loomine), eestvedamine ja motiveerimine
♦ Protsessijuhtimine ja avalike teenuste standardid

Tähtaeg:
Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 21.02.2011 aadressil:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Peetri plats 3-5
20308 Narva
või esitada elektrooniliselt aadressil areng@narva.ee

Hanke liik:
Teenused (lihtmenetlus)

Lisainfo:
Nadežda Petrova
vanemspetsialist
tel. 3599046
e-post: nadezda.petrova@narva.ee

Lisatud:
lähteülesanne

Lisatud 11.02.2011, 14:57
Muudetud 01.03.2011, 11:24

eelmine