Narva linn


Hanketeade nr 1 /lisatud 05.01.2011/

Hanke nimetus:
Lilleistikute ost ja kohale toomine.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

Hanke lühikirjeldus:

Hange on jaotatud ühe hankemenetluse raames osadeks alljärgnevalt:
Narva linna lillekujunduseks 2011 on ettenähtud järgmised koostisosad, mis on hankemenetluse raames igaüks eraldi osa:

1. Lilleistikute ost ja kohale toomine I istutuseks;
2. Lilleistikute ost ja kohale toomine II istutuseks;
3. Lilleistikute ost ja kohale toomine III istutuseks.

Lilleistikute loetelu istutuste kaupa ja kõikide ostmiseks ettenähtud ühikute arv on toodud lisatud Excel tabelis.

Juhul kui nõutud sorti ja sordirühma pakkuja ei kasvatata või ei müü, asendada puuduv analoogse sordiga, mis oleks võimalikult sarnane nõutud sordile värvuse, kõrguse, ilmastikukindluse suhtes (tabelis näidata ära asendussordi nimetus).

Kui pakkuja kasvatab või müüb analoogset sorti mis oma omaduste poolest on osutunud paremaks kui nõutud sort, võib selle lisainformatsioonina ära märkida (Excel tabelis lahter „Asenduse põhjendus“).

Pakkumused võib esitada kõikidele osadele näidates iga osa maksumus eraldi (on lisatud Excel tabel).
Pakkumuses näidata kõik vajalikud kulud eraldi, sh kõik kohaletoomisega kaasnevad kulud, ühiku hinnad, pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta ning koos kehtiva käibemaksuga.
Pakkumused ühele või mitmele osale on lubatud esitada ühes komplektis (ümbrikus).
Nõue: juhul, kui ühe osa raames mõned ühikud ei ole esitatud ega asendatud pakkuja peab tagama konkreetse osa tervikkogum (näiteks puuduvate ühikute hankimise kaudu). Ilma selle nõue täitmiseta ei saa pakkumine edukaks tunnistatud.

Hankija sõlmib hankeleping (-ud) kõikide või eraldi osa kohta madalaima maksumusega pakkumuse esitanud pakkujaga (-tega).

Hankijana jätame endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumised, kui ükski pakkumine ei ole tunnistatud vastavaks või ületab hankija rahalisi võimalusi.

Pakkumus ühe või mitme osa kohta tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus hiljemalt 14.01.2011.a. kell 16:00 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametisse:
- Ümbrikul peab olema näidatud: hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus.
- Postiaadress: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3-23, 20308 Narva.
- Ümbriku kohaletoomisel esitada ameti sekretär-asjaajale (IV korrus).

Hanke liik:
Lihtsustatud korras asjade ostmine.

Lisainfo:
Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse
Linnavara- ja Majandusameti
Kommunaalmajandusosakonna
heakorra- ja haljastusteenistuse peaspetsialist
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

Tähtaeg:
Hankes näidatud toimingute teostamise tähtaeg 24.01. – 31.07.2011.a

* Protokollid
* Lilleistikute müügileping nr 10 (24.01.2011)

Lisatud 04.01.2011, 16:16
Muudetud 18.11.2011, 10:19

eelmine