Narva linn


Hanketeade nr 138 /lisatud 29.11.2019, täiendatud 06.12.2019/

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib tellida hankega kaks omavahel integreeritud uurimust:
Narva linna taju-uuring ja süvaintervjuud - mille tulemusena Amet saaks endale üldplaneeringu koostamisel praktiliselt kasutatava hinnangu tuleviku linnaruumi kujundamiseks.
Kuna hanke puhul on tegemist kahe väga erilaadse uuringuga, siis eelistame vastava kompetentsi ja kogemusega ühispakkumise esitajaid.

Pakkumise esitamise tähtajaks on 12.12.2019 kl 11:30.
Esitatud hinnapakkumise kehtivus peab olema vähemalt 60 päeva.
Lepingu eeldatav sõlmimise aeg detsember 2019.
Pakkumine tuleb esitada paberkandjal kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus märkega "Üldplaneeringu algatamise kaalutlemiseks vajalike uuringute tesotamine. Mitte avada enne 12.12.2019 kell 11:30" aadressil Peetri plats 5, Narva 20308.
Pakkumiste avamine toimub 12.12.2019 kell 13:30 aadressil Peetri plats 5 (kab 301), Narva.

Täiendav info - Ivan Sergejev (peaarhitekt, direktori asetäitja), ivan.sergejev@narvaplan.ee, tel 3599058.

Hankekutse;
+ Lisa. Referents: 2001. a. taju uuring (lisatud 02.12.2019).

06.12.2019
Lähuvalt potentsiaalsetelt pakkujatelt saabunud küsimustest, anname teada järgmist:
• Pakkujad peavad arvestama sellega, et taju-uuringus osalevad õpilased kolmest (3) Narva koolist ning lisaks eeldatavalt Ida-Viru Kutsehariduskeskuse ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži tudengid.
• Taju-uuringu aluskaart tuleb koostada eesti keeles. Vajadusel, tõlk hangitakse eraldi.
• Koolide digivõimekus varieerub, kuid võib kaaluda taju-uuringu läbiviimist nt google maps keskkonnas.
• Intervjuudeks peab varustama u. 1-1,5 tundi aega iga intervjuu kohta. Eesti- ja venekeelsete intervjuude osatähtsus on eeldatavalt 50/50%.
• ArcGIS töökorraldus (hankija vs. töövõtja serveri kasutamine, vms) ei ole printsipiaalne ning on läbiräägitav.
• Vajadusel, hankija üritab leida lisaressursi kvaliteetse töö teostamiseks. Seega, palume pakkujatel anda õiglane hinnang töö mahule ja hinnale.
Lähtuvalt täiendava info lisamisest, hanke tähtaega on pikendatud kuni 12.12.2019. Nihkub vaid pakkumuse esitamise kuupäev, muud tingimused jäävad samaks.

Pakkumuste avamise protokoll (hange 138/2019);
Protokolliline otsus (hange 138/2019).

Lisatud 29.11.2019, 16:02
Muudetud 16.12.2019, 17:41

eelmine