Narva linn


Hanketeade nr 37 /lisatud 04.04.2019/

Veebilehehange / ehitustööd:
Narva Spordikeskuse tennisesaali põrandakatte väljavahetamine.

Hanke eest vastutav isik:
Andrei Šilin, Narva Spordikeskuse direktori kt, tel 3599292, e-post andrei@spordikeskus.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.04.2019, kell 10:00.
Pakkumused tuleb esitada kirjas teemaga “Põrandakatte väljavahetamine”. Hiljem esitatud pakkumustega ei arvestata.
Tööde teostamise tähtaeg on 20.08.2019.
Tööde täitmise kestus peab olema maksimaalselt 1 kuu. Enne ehitustööde alustamist tuleb Narva Spordikeskuse juhtkonnaga kooskõlastada tööde teostamise ajakava, tööde tegemise järjekord ja vaheetapid.

Täiendavate küsimuste tekkimisel tuleb võtta ühendust hanke eest vastutava isikuga. Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressile andrei@spordikeskus.ee.

Olemasolev olukord:
Objekt asub aadressil Rakvere tänav 22d, Narva linn, Ida-Virumaa.
Narva Spordikeskus on ehitatud 2005. aastal. Kapitaalremonti ei ole teostatud spordikeskuse ehitamise ajast.
Narva Spordikeskuses on 2 tenniseväljakut Acrylic HARD tüüpi kattega paksusega kuni 2mm firmalt Novacrylic. Väljakute üldpindala on 1585 m². Mitmeaastase intensiivse ekspluatatsiooni käigus on kate kulunud ning nõuab väljavahetamist.

Pakkumuse koostamisel peab arvestama:
Pakkujal peab olema Eesti territooriumil üldkasutatavate tenniseväljakute ehitamise vähemalt 3aastane kogemus. Pakkuja ei tohi olla maksuvõlglane.
Valmis väljak peab olema kaetud HARD tüüpi kattega mati paksusega 5 mm ja see peab vastama ITF sertifikaadile 3 MEDIUM.

Tööde hulka kuulub:
* Kõik mõõtmistööd, olemasoleva katte seisundi hindamine
* Kõik katte vahetamiseks vajalikud valmistustööd (olemasoleva katte mahavõtmine ning põranda defektide parandamine)
* Tenniseväljakute mitmekihilise katte paigaldamine amortisatsioonikihiga 5mm
* Märkimine
* Prügi utiliseerimine
* Kõik muud hanke eesmärgi täitmisega kaasnevad ehitustööd (kõik vajalikud lisatööd)

Teostatud töödele peab kehtima pakkujapoolne garantiiaeg kestusega 2 aastat tööde üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisest.
Enne tööde üleandmist peab pakkuja esitama katete eesti- või venekeelse hooldusjuhendi. Samuti peab pakkuja esitama hankijale Terviseameti õhuproovi analüüsi akti.

Lisatud 04.04.2019, 15:57
Muudetud 16.04.2019, 11:13

eelmine