Narva linn


Hanketeade nr 58 /lisatud 08.05.2018/

Riigihangete registris avaldati 08.05.2018  järgnev hanketeade:
https://riigihanked.riik.ee/register/ 
Hanketeade - TV02 (TV02)  hanke 197277, "Narva Võidu pargis puude raie ja lõikus" kohta.
Lihthanke / teenused.
Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (75039729).
Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankedokumentidele Riigihangete registri (edasi – RHR) kaudu.
Hankedokumendid on tasuta ning hankedokumentide paberkandjal väljastamist ei toimu.
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi RHR-i kaudu küsimusi esitades.
Pakkumuste esitamise aeg: hiljemalt 24.05.2018 .a kell 10:00.
Pakkumuste e-menetlus.

Vastutav isik:
Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kommunaal- ja ehitusosakonna linnaaednik
Tel 359 9215, tel 5665 0125
ljudmila.morina@narva.ee

Lisatud 08.05.2018, 15:48
Muudetud 29.05.2018, 14:27

eelmine