Narva linn


ARHIIV 2010

Hanketeade nr 1 /lisatud 14.01.2010/

Riigihangete registris on Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusameti poolt avaldatud 13.01.2010 järgmised teated:
TV02 116380 "Narva linna tänavate aastaringne hooldus".

Täiendav info: http://www.rha.gov.ee/

Hankedokumendid lisatud:
- Riigihange "Narva linna tänavate aastaringne hooldus";
- hange 1. Lisa I vormid 12, 15, 16, 17
- hange 1. HL lisa 3 - Üleandmise-vastuvõtmise akt
- hange 1. HL lisa 4 - Lume mahapaneku kohad
- hange 1. HL lisad 5,6,7 - Talihoolduse, valve ja hooajapäevikud
- hange 1. HL lisa 8 - Hooldustööde koondakt
- hange 1. TK lisa 1, 2, 3, 4, 5, 6
- hange 1. TK lisa 7, 8
- hange 1. TK lisa 9 - Linnakaardi leiate aadressilt: http://www.narvaplan.ee/img/Narva_tn2010_teed_tased.pdf
- hange 1. TK lisa 10 - Tuletõrjehüdrantide asukoht
- hange 1. TK lisa 11 - Narva hüdrantid 2009 (kaart)
- hange 1. TK lisa 12 - Bussipeatuste nimekiri koos varustusega
- hange 1. TK lisa 13 - Narva aiandusühistud (Kudrukula osa)
- hange 1. TK lisa 14 - Narva aiandusühistud

Lisainfo:
Svetlana Bogdanova
heakorra-ja haljastusteenistuse vanemspetsialist
35 99135
svetlana.bogdanova@narva.ee

Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri pl.3, IV korrus, 20308 Narva, hiljemalt 22.02.2010. a kell 11.00; kohaletoomisel esitada sekretärile.

Lehekyljed: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Lisatud 14.01.2010, 12:55
Muudetud 07.01.2011, 12:49

eelmine