Narva linn


Linnavara võõrandamine (Oru tn 5-48)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja järgmise asustamata korteriomandi võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

Oru tänav 5 korter 48

Tubade arv: 1
Üldpind: 31,8 m²
Korrus: 1/5
Alghind: 9000 €
Mõtteline osa: 318/32648
Tagatisraha: 900 €
Osavõtutasu: 32 €
Fotod

Objektiga tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti telefonidel 3599142, 3599157, 56650191.

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Objektid müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• Kehtestatud vormi osavõtuavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isiku tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isiku tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne);
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• Juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvele nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse.

Avalik suuline enampakkumine toimub 29. novembril 2017.a kell 10:00 Narva linnas aadressil Peetri plats 3, IV korrus, ruum 24.
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 29.novembril 2017.a kell 9:15–9:45.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 6. novembrist kuni 27. novembrini 2017.a (kaasa arvatud)  Narva Linnavalitsuse Linnamajanduseametis aadressil Peetri plats 3, Narva linn (IV korrus, ruum 23, kab 6).
Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja ning muud nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.

Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.

Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti varade osakonnas aadressil Peetri plats 3, Narva linn (IV korrus, ruum 23, kabinet nr 6).

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00–17:00;
• reede 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info:
tel 3599157, tel 3599142, tel 56650191,
linnamajandus@narva.ee.

Lisatud 03.11.2017, 07:23
Muudetud 03.11.2017, 13:09

eelmine järgmine