Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Mõisa tänav 1)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

► Narva linnas Mõisa tänav 1 asuv kahekorruseline hoone üldpindalaga 1 090,4 m² ja kuur pindalaga 21,1 m² järgmistel tingimustel:
• kasutusala - noorte haridusega seotud tegevus, sh koolitused, keeleõppe ja muude tegevuste korraldamine, mis on suunatud Narva linna  elukeskkonna arendamiseks ning Narva linna huvides;
• üürilepingu kehtivusaeg - 20 aastat;
• üüritasu alghind - 730 eurot kuus;
• osavõtutasu - 73 eurot;
• tagatisraha - 2 190 eurot;
• kommunaalteenuste eest tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
• piirneva territooriumi ja hoone hoolduskulude tasumine (koristus, prügivedu, valve, hooldus jms);
• hoones oma kulul remondi tegemine, mis on vajalik hoone kasutamiseks lepingu tingimustel;
• hoone hoidmine lepingu kehtivuse ajal oma kulul lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis, sh hoones ilmnenud puuduste õigeaegne kõrvaldamine.

Piiratud osalejate arvuga avalikust kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta mittetulundusühingud ja sihtasutused, kellel piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamise  hetkel ei ole võlgnevust Narva linna ja riigi ees.

Enampakkumine toimub 21.09.2017. a kell 10:30 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3 - 23 (4. korrus).

Piiratud osalejate arvuga avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti referendile aadressil: Peetri plats 3-23/7 (IV korrus), 20308 Narva, kuni 20. septembrini 2017 kella 16:00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kella 9:00-12:00 ja kella 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. linnavara kasutusala;
3. majandustegevuse registri väljavõte tegevusala kohta;
4. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. kinnitus Narva linna ja riigi ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvele nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 20. septembriks 2017. a.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (Peetri plats 3-23/1, Narva), tel 3599130 ja tel 3599155.

Vastuvõtuaeg:
► esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11:00 ja 14:00-16:00.

Lisatud 01.09.2017, 10:54
Muudetud 01.09.2017, 15:18

Tagasi järgmine