Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine Vana-Narva maketi paigutamiseks

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise ruumide kasutusse võtmise eesmärgil, Vana-Narva maketi paigutamiseks, järgmistel tingimustel:
ruumi kasutuse sihtotstarve - büroohoone, meelelahutus- või muu avalik hoone;
kasutuslepingu kehtivusaeg - 20 aastat;
nõuded ruumidele:
ruumide suurus
eksponeerimissaal (sammasteta) pindalaga vähemalt 180 m² ja kõrgusega 3,5-4,0 m
töökojaruum pindalaga 25-30 m²
laoruum pindalaga 25-30 m²
personaliruumid (kassaruum, garderoob, koristajaruum)
WC-ruum

ruumid peavad vastama Päästeameti tuleohutusnõuetele, peab olema turvasignalisatsioon, spetsiaalne tulekustutuse süsteem, ventilatsioon, näituseruumides lae- ja seinavalgustus, teistes ruumides – laevalgustus, linna esindajatega kooskõlastatud minimaalne siseviimistlus;
temperatuur näituseruumis +20 kuni +25ºC, teistes ruumides +18ºC;
hoone peab olema ligipääsetav liikumispuuetega inimestele;
hoone välisseinal valgustatud infostend/infotahvel;
parkimiskohtade olemasolu: vähemalt 6 kohta, hoonest kuni 150 m kaugusel;
kommunaalkulud kannab Narva linn;
ruumide asukoht peab olema kesklinnast (Peetri platsist) 2 km raadiuses;
ruumid peavad olema remonditud, kasutuskõlblikud ja vastama kehtestatud tingimustele hiljemalt valduse üleandmise tähtpäevaks, see on 1. juuliks 2018. a.

Esitatud pakkumuste avamine toimub 14. septembril 2017. aastal kell 10:30 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil: Narva linn, Peetri plats 3-23 (IV korrus).

Kirjalikus enampakkumises osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti referent-tõlgile aadressil: Peetri plats 3-23/7, 20308 Narva, kuni 13.09.2017 kella 16:00-ni kinnises ümbrikus pakkumus, märkides ümbrikule "Vana-Narva makett".
Pakkumusi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumuses peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul - registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. füüsilisel isikul – isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3. kasutusse pakutavate ruumide inventeerimisplaan, kus on märgitud ruumide asukoha aadress;
4. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus enampakkumise tingimustega;
5. sõnade ja numbritega kirjutatud üüritasu üldsumma ilma käibemaksuta eurodes, mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus.

Hindamiskriteeriumiks on madalaim üüritasu ja ruumide vastavus esitatud nõuetele.

Komisjonil on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui kõik esitatud pakkumused ületavad linnamajandusameti finantsvõimalused.
Leping jõustub vaid sel tingimusel, kui Narva linna eelarvest eraldatakse vastavad vahendid.

Lisateavet saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (Peetri plats 3-23/1), tel 3599160.

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11:00 ja 14:00-16:00.

Lisatud 25.08.2017, 13:09
Muudetud 25.08.2017, 15:49

Tagasi järgmine