Narva linn


Linnavara võõrandamine (A. Puškini 25-43, Mõisa 7-57, Pähklimäe 9-53, Turu 3-26)

Linnamajandusamet kuulutab välja järgmiste asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

Aadress A. Puškini 25,
korter 43
Mõisa 7,
korter 57
Pähklimäe 9,
korter 53
Turu 3,
korter 26
Tubade arv 2 1 1 1
Üldpind 40,5 m² 28,4 m² 21,3 m² 30,1 m²
Korrus 1/5 1/5 4/5 2/5
Alghind 4601,64 € 3451,23 € 2645,94 € 3911,39 €
Mõtteline osa 405/33351 284/39567 213/30710 301/31080
Võlgnevus seisuga
01.02.2017
*
2464,61 € 2032,57 € 1267,15 € 1304,94 €
Korteri ülevaatuse
aeg
04.04.2017
12:00-13:00
04.04.2017
9:00-10:00
04.04.2017
10:30-11:30
04.04.2017
13:30-14:30
Tagatisraha 460,16 € 345,12 € 264,59 € 391,13 €
FOTOD FOTOD FOTOD FOTOD

* Tabelis näidatud võlgade summa ei ole lõplik (sellele lisanduvad korteriga seotud kulud 2017. a veebruari, märtsi ja aprilli eest - kuni korteri müügilepingu sõlmimise hetkeni, samuti osamaksu tasumise kulud)

Avalik enampakkumine asustamata eluruumide võõrandamiseks viiakse läbi ühes voorus.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastav leping ning kellel ei ole keelatud osaleda enampakkumisel.

Lisatingimuseks asustamata eluruumi avalikul enampakkumisel võõrandamisel on ostja kohustus tasuda müügilepingu sõlmimise hetkel olemasolev eelmise üürniku üüritasu ja kõrvalkulude võlgnevus, samuti võlgnevus SA Narva Linnaelamu ees, mis tekkis majandusteenuste ja muude maksete tasumisel, mida osutatakse elamu, kus asub võõrandatav eluruum, haldaja vahendusel.

Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast.

Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Avalik enampakkumine toimub 13. aprillil 2017. a kell 10:00 aadressil: Raekoja plats 1, Narva (Raekoja hoone).
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 13. aprillil 2017. a kell 9:00 kuni 9:30.

Enampakkumise osavõtutasu (32 eurot, sh km 20%) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsus Linnamajandusamet arvele EE171010220258553221, AS SEB Pank.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi (avalduse vorm) võetakse vastu alates 04. aprillist 2017. a kuni 11. aprillini 2017. a (kaasa arvatud) aadressil: Peetri pl 3, Narva; Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet, 4. korrus, ruum 23, kabinet 3. Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja panga poolt tõestatud maksekorraldused, ning muud nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.

Vastuvõtuaeg:
• Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00–17:00;
• Reede 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info:
tel 3599151, tel 3599141, tel 56650191
e-post
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 30.03.2017, 12:58
Muudetud 30.03.2017, 17:27

eelmine