Narva linn


Piiratud osalejate arvuga avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Uusküla 18a)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

Narva linnas Uusküla tänav 18a hoone 1. korrusel asuvad ruumid nr 5-13, 15-16 üldpindalaga 162,1 m² järgmistel tingimustel:
• kasutusala - sotsiaalteenuste osutamine;
• üürilepingu kehtivusaeg - 5 aastat;
• üüritasu alghind - 165,00 € kuus;
• osavõtutasu - 32,00 €;
• tagatisraha - 495,00 €;
• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
• piirneva territooriumi hoolduskulude kompenseerimine (koristus, prügivedu jms);
• investeeringud linnavara üürilepingu tingimustel kasutamiseks kõlblikku seisundisse viimiseks.

Piiratud osalejate arvuga avalikust kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta mittetulundusühingud, kelle tegevusala on sotsiaalteenuste osutamine ja kellel ei ole võlgu Narva linna ametiasutuste ees.

Enampakkumine toimub 03.03.2017 kell 11:00 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva linn Peetri plats 3 - 23 (IV korrus).

Piiratud osalejate arvuga avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile (Peetri plats 3-23/7, IV korrus, 20308 Narva) kuni 2. märtsini 2017. aastal kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäeviti kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. Linnavara kasutusala;
3. Majandustegevuse registri väljavõte tegevusala kohta;
4. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. Kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti a/a nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 2. märtsiks 2017. aastal.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (Peetri plats 3-23/4, Narva) - tel 3599130 ja tel 3599155.

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11:00 ja 14:00-16:00.

Lisatud 10.02.2017, 07:54
Muudetud 10.02.2017, 08:57

eelmine järgmine