Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Linnuse tn 2) - täiendatud 08.02.2017

Sihtasutus Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

♦ Narvas Linnuse tänav 2 hoones II korrusel asuvad ruumid (üldpind 313,8 m²) järgmistel tingimustel:
• kasutusala - toitlustuskoht
• üürilepingu kehtivusaeg - 10 aastat
• üüritasu alghind - 1 650,00 eurot kuus (ilma käibemaksuta)
• üüritasu maksmise kord:
- alates üürilepingu sõlmimise kuupäevast kuni 01.06.2017.a vabastatakse üürnik üüritasu maksmisest;
- perioodil 01.06.2017.a - 31.07.2017.a on kohustatud üürnik maksma 15% üüritasu suurusest;
- perioodil 01.08.2017.a – 31.10.2017.a on kohustatud üürnik maksma 30% üüritasu suurusest;
- perioodil 01.11.2017.a – 01.01.2018.a on kohustatud üürnik maksma 75% üüritasu suurusest.
• alates 01.01.2018 on kohustatud üürnik igakuiselt maksma üüritasu täies ulatuses
• osavõtutasu - 165,00 eurot
• tagatisraha - 1 650,00 eurot

Üürilepingu lisatingimused:
• lepingu tingimuste täitmiseks vajalike seadmete paigaldamine toitlustuskoha ruumidesse linnavara kasutaja kulul;
• linnavara tasuta kasutamine toitlustuskoha avamiseni, kuid mitte kauem kui 01.06.2017. a;
• esimese ja teise korruse vahele täiendava piirde paigaldamine (on vaja kooskõlastada hoone arhitektiga Kalle Vellevoog);
• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele alates lepingu sõlmimisest;
• ruumide ja territooriumi hoolduskulude kompenseerimine (koristus, prügivedu) alates lepingu sõlmimisest;
• toitlustuskoha disain peab vastama projektile "Narva Joaoru puhkeala ehitusprojekt. Põhiprojekti staadium. Sisearhitektuurne osa." Disaini võib muuta tellides hoone arhitektilt Kalle Vellevoog uue lahenduse. (Toitlustuskoha disaini alaste küsimuste tekkimise korral pöörduda arhitekti poole Kalle Vellevoog, tel. 5067586 );
• pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane töökogemus toitlustuse valdkonnas.

Avalikul enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva Linna ning Maksu-ja Tolliameti ees.

Enampakkumine toimub 01.03.2017.a kell 12.00 Joaoru Rannahoone konverentsisaalis aadressil Linnuse 2, Narva.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse sekretärile asukohaga Peetri plats 5 (II korrus), 20308 Narva, kuni 28. veebruarini 2017 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.

Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3. Linnavara kasutusala;
4. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes, mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. Kinnitus Narva Linna ning Maksu-ja Tolliameti ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Linna Arendus a/a nr EE432200221049605368, AS SEB Pank, hiljemalt 28. veebruariks 2017. a.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist SA Narva Linna Arendus nõukogu poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Küsimuste tekkimise korral ning ruumide ülevaatamise aja kokkuleppimiseks palume pöörduda Rannahoone Linnuse 2 administraator Anatoli Ivanovi poole tel +372 53854113 või Sofja Homjakova poole tel + 372 56607779.

Fotod (lisatud 08.02.2017):

Narva, Linnuse 2 - kohviku plaan Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus

Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus

Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus

Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus

Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus

Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus

Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus

Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus Narva, Linnuse 2/ Foto: SA Narva Linna Arendus

Lisatud 02.02.2017, 12:35
Muudetud 09.02.2017, 17:01

eelmine