Narva linn


Linnavara võõrandamine (A. Puškini 45-44, A. Puškini 65-53, A-A. Tiimanni 10-26, Palli 1, Energeetiku AÜ 255, Vana-Joala tee 6-126)

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja järgmiste asustamata korteriomandite ja kinnistute võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

Aadress A. Puškini 45,
korter 44
A. Puškini 65,
korter 53
A-A. Tiimanni 10,
korter 26
Tubade arv 1 1 1
Üldpind 31,9 m² 32 m² 28 m²
Korrus 3/5 3/5 4/5
Alghind 8000 € 10000 € 7600 €
Mõtteline osa 319/24004 320/42417 280/52605
Tagatisraha 800 € 1000 € 760 €
Osavõtutasu 32 € 32 € 32 €
FOTOD FOTOD FOTOD


1. KINNISTU (hoonestatud) Narva linnas aadressil PALLI TÄNAV 1

• katastritunnus: 51101:001:0470
• maa sihtotstarve: elamumaa 100%
• pindala:  680 m²
• eluruumide pind: 49,1 m²
• alghind: 9 500 eurot
• osavõtutasu: 50 eurot
• tagatisraha: 950 eurot
FOTOD


2. KINNISTU (hoonestatud) aadressil Ida-Virumaa, Vaivara vald, Tõrvajõe küla, ENERGEETIKU AÜ 255

• katastritunnus: 85101:001:0764
• maa sihtotstarve: elamumaa 100%
• pindala: 562 m²
• ehitisealune pind: 28 m²
• alghind: 1 000 eurot
• osavõtutasu: 50 eurot
• tagatisraha: 100 eurot
FOTOD


3. Hooneühistu NARVA ALMAZ (registrikood 80038413, VANA-JOALA TEE 6, NARVA) liikmelisus (garaažiboksi nr 126 ainukasutuse õigus)

• katastritunnus: 51106:001:0054
• maa sihtotstarve: elamumaa 100%
• pindala: 19 m²
• alghind: 1 800 eurot
• osavõtutasu: 50 eurot
• tagatisraha: 180 eurot
FOTOD


Objektidega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti telefonidel 3599142 või 3599157.

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Objektid müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane osavõtuavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arvele № EE321010220034038012 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse.

Avalik suuline enampakkumine toimub 17. novembril 2016. aastal kell 10:00 Narva linnas aadressil Raekoja plats 1 (Narva Raekoda).
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 17. novembril 2016. a kell 9:00-9:30.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 31. oktoobrist kuni 11. novembrini 2016. a (kaasa arvatud) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis aadressil Peetri plats 3 (IV korrus, ruum 23, kab 3). Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja ning muud nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on info@narvaplan.ee.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates Linnavara võõrandamise korra punktis 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti varade teenistuses aadressil Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, kabinet 3.

Vastuvõtuaeg:
esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00–17:00;
reede 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info:
tel 3599157, tel 3599142
info@narvaplan.ee

Lisatud 27.10.2016, 09:04
Muudetud 27.10.2016, 21:06

Tagasi