Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Peetri plats 1)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

• Narva linnas Peetri plats 1 hoones
I korrusel asuvad ruumid üldpindalaga 123,5 m²

• kasutusala - äripind;
• üürilepingu kehtivusaeg - 15 aastat;
• üüritasu alghind – 1 050 eurot kuus;
• osavõtutasu - 105 eurot;
• tagatisraha - 3 150 eurot.

Üürilepingu lisatingimused:
• investeeringud linnavara üürilepingu tingimustel kasutamiseks kõlblikku seisundisse viimiseks;
• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele.

Avalikul enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ees.

Enampakkumine toimub 18.10.2016. a kell 10:30 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis aadressil Peetri plats 3 - 23 (4. korrus).
Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile asukohaga Peetri plats 5 (III korrus), 20308 Narva, kuni 17. oktoobrini 2016 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäeviti 9:00-12:00 ja 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3. Linnavara kasutusala;
4. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes, mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. Kinnitus Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti a/a nr EE321010220034038012, AS SEB Pank, hiljemalt 17. oktoobriks 2016. a.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametist (Peetri plats 3-24/6, Narva), tel 3599160 või tel 3599140.
Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, neljapäev  9:00-11:00, 14:00-16:00.

Lisatud 22.09.2016, 13:44
Muudetud 22.09.2016, 19:29

Tagasi