Narva linn


Piiratud osalejate arvuga avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Linnuse 2)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

♦ Narva linnas Linnuse tänav 2 hoones
II korrusel asuvad ruumid nr 201-211 üldpindalaga 313,8 m²

• kasutusala - toitlustuskoht;
• üürilepingu kehtivusaeg - 7 aastat;
• üüritasu alghind - 2 200 eurot kuus;
• osavõtutasu - 220 eurot;
• tagatisraha - 6 600 eurot.

Üürilepingu lisatingimused:
• lepingu tingimuste täitmiseks vajalike seadmete paigaldamine kohviku ruumidesse linnavara kasutaja kulul;
• esimese ja teise korruse vahele täiendava piirde paigaldamine;
• ruumide nr 212, 213, 214, 215 hooldus ja koristamine kasutaja kulul;
• kommunaalteenuste eest tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
• kohviku disain peab olema kooskõlastatud projekti "Narva Joaoru puhkeala ehitusprojekt. Põhiprojekti staadium. Sisearhitektuurne osa" koostajaga.

Enampakkumisest võivad osa võtta eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on vähemalt 5-aastane töökogemus toitlustuse valdkonnas.

Avalikul enampakkumisel saavad osaleda juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ees.

Enampakkumine toimub 24.03.2016. a kell 10:00 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis aadressil Narva, Peetri plats 3 - 23 (IV korrus).
Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile asukohaga Peetri plats  5 (III korrus), 20308 Narva, kuni 23. märtsini 2016 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena, ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2.  Linnavara kasutusala;
3. Majandustegevuse registri väljavõte tegevusala kohta;
4. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes, mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5.  Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. Kinnitus Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ees võlgnevuse puudumise kohta;
7.  Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti a/a nr EE321010220034038012, AS SEB Pank, hiljemalt 23. märtsiks 2016.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametist (Peetri plats 3-24/6, Narva), tel 3599160.
Vastuvõtuaeg:
- esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11:00, 14:00-6:00.

Lisatud 04.03.2016, 10:10
Muudetud 27.03.2016, 21:05

eelmine