Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Peetri pl 1, Kreenholmi 25)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:


1. Narva linnas Peetri plats 1 hoones
I korrusel asuvad ruumid üldpindalaga 123,5 m²

• kasutusala - äripind;
• üürilepingu kehtivusaeg - 15 aastat;
• üüritasu alghind – 1 120 eurot kuus;
• osavõtutasu - 112 eurot;
• tagatisraha - 3 360 eurot.

Üürilepingu lisatingimused:
• investeeringud linnavara üürilepingu tingimustel kasutamiseks kõlblikku seisundisse viimiseks;
• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele.


2. Narva linnas Kreenholmi tänav 25 hoones
asuvad soklikorruse ruumid nr 38-45 üldpindalaga 248,3 m²

• kasutusala - toitlustuskoht;
• üürilepingu kehtivusaeg - 15 aastat;
• üüritasu alghind - 500 eurot kuus;
• osavõtutasu - 50 eurot;
• tagatisraha - 1 500 eurot.

Üürilepingu lisatingimused:
• investeeringud linnavara üürilepingu tingimustel kasutamiseks kõlblikku seisundisse viimiseks;
• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele.


Avalikul enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ees.

Enampakkumine toimub 24.03.2016. a kell 10:30 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis aadressil Narva, Peetri  plats 3 - 23 (4. korrus).
Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile asukohaga Peetri plats  5 (III korrus), 20308 Narva, kuni 23. märtsini 2016 kella 16:00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3. Linnavara kasutusala;
4. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes, mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. Kinnitus Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti a/a nr EE321010220034038012, AS SEB Pank, hiljemalt 23. märtsiks 2016.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametist (Peetri plats 3-24/6, Narva), tel 3599160 ja tel 3599140.
Vastuvõtuaeg:
- esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11:00, 14:00 -16:00.

Lisatud 04.03.2016, 09:39
Muudetud 27.03.2016, 21:05

Tagasi