Narva linn


Linnavara võõrandamine /Tapamaja 2, 4, 6; M. Gorbatši 8; Luige 11/

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja järgmiste kinnistute võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

1. Kinnistu (hoonestamata) Narva linnas aadressil Tapamaja tn 2
· katastritunnus: 51101:001:0235
· maa sihtotstarve: ärimaa 100%
· pindala: 2 101 m²
· alghind: 20 000 eurot
· osavõtutasu: 100 eurot
· tagatisraha: 2000 eurot
Kinnistusraamatu seis
Kehtestatud detailplaneering

2. Kinnistu (hoonestamata) Narva linnas aadressil Tapamaja tn 4
· katastritunnus: 51101:001:0236
· maa sihtotstarve: ärimaa 95%, tootmismaa 5%
· pindala: 1 601 m²
· alghind: 16 000 eurot
· osavõtutasu: 100 eurot
· tagatisraha: 1600 eurot
Kinnistusraamatu seis
Kehtestatud detailplaneering

3. Kinnistu (hoonestamata) Narva linnas aadressil Tapamaja tn 6
· katastritunnus: 51101:001:0237
· maa sihtotstarve: elamumaa 100%
· pindala: 323 m²
· alghind: 1 100 eurot
· osavõtutasu: 100 eurot
· tagatisraha: 110 eurot
Kinnistusraamatu seis
Kehtestatud detailplaneering

4. Kinnistu (hoonestatud) Narva linnas aadressil M.Gorbatši tn 8
Foto: Narva, M. Gorbatshi tn 8
· katastritunnus: 51101:001:0269
· maa sihtotstarve: elamumaa 100%
· pindala: 746 m²
· alghind: 8 600 eurot
· osavõtutasu: 50 eurot
· tagatisraha: 860 eurot
Kinnistusraamatu seis

5. Kinnistu (hoonestatud) Narva linnas aadressil Luige tn 11
Foto: Narva, Luige tänav 11
· katastritunnus: 51101:001:0268
· maa sihtotstarve: elamumaa 100%
· pindala: 548 m²
· alghind: 2 300 eurot
· osavõtutasu: 50 eurot
· tagatisraha: 230 eurot
· Koormatis:
Kinnistu on koormatud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ja füüsilise isiku vahel 29.09.2014 sõlmitud tähtajatu linnavara üürilepinguga nr 1/663-P.
Kinnistusraamatu seis

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Objektid müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
· müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
· isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
· juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
· juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
· Kehtestatud vormis osavõtuavaldus (avalduse vorm);
· füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
· esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
· juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne);
· maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
· Juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Avalik suuline enampakkumine toimub 1. märtsil 2016. aastal kell 11:00 Narva linnas aadressil Raekoja plats 1 (Narva Raekoda).
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 1. märtsil 2016 kell 10:00-10:30.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha iga võõrandatava objekti osas tasutakse (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) № EE321010220034038012 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille summad makstakse.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 08.02.2016 kuni 25.02.2016 (kaasa arvatud) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis aadressil: Peetri plats 3 (IV korrus, ruum 23, kabinet 4), Narva. Kaasas peavad olema nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on info@narvaplan.ee.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti varade teenistuses aadressil Peetri plats 3 (IV korrus, ruum 23, kab 3 ja kab 4).

Vastuvõtuaeg:
E,T, K, N: 9.00-12.00 ja 13.00-17.00;
Reede: 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Info:
tel 3599151 (Tapamaja 2, 4, 6)
tel 3599142 (M. Gorbatši 8, Luige 11)
tel 3599141
e-post
info@narvaplan.ee

Lisainformatsioon kehtestatud detailplaneeringu kohta telefonil 3599062.

Lisatud 05.02.2016, 08:01
Muudetud 05.02.2016, 11:00

Tagasi