Narva linn


Asustamata eluruumide võõrandamine

Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja
järgmiste asustamata eluruumide (korteriomandite)
võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

Aadress A. Puškini 65,
korter 53
P. Kerese 36,
korter 77
Kreenholmi 30,
korter 54
Tubade arv 1 1 1
Üldpind 32 m² 28 m² 28,1 m²
Korrus 3/5 1/5 5/5
Alghind 12000 € 3106,11 € 3451,23 €
Mõtteline osa 320/42417 280/79761 281/40594
Võlgnevus seisuga
01.01.2016
*
404,75 € 1044,65 €
Korteri ülevaatuse
aeg
10.02.2016,
9:00-9:30
10.02.2016,
9:45-10:15
10.02.2016,
10:45-11:15
Tagatisraha 1200 € 310,61 € 345,12 €
FOTOD FOTOD FOTOD

Aadress Spordi 4,
korter 33
Spordi 4,
korter 38**
Turu 3,
korter 104
V. Gerassimovi 4,
korter 60
Tubade arv 1 1 1 2
Üldpind 21,7 m² 29,5 m² 22,1 m² 37,6 m²
Korrus 4/5 5/5 1/5 2/5
Alghind 2185,78 € 6000 € 2876,02 € 4601,64 €
Mõtteline osa 217/25696 295/25696 221/31080 376/53466
Võlgnevus seisuga
01.01.2016
*
613,62 € 231,61 € 2784 €
Korteri ülevaatuse
aeg
09.02.2016,
9:00-9:30
09.02.2016,
9:40-10:10
09.02.2016,
11:20-11:50
09.02.2016,
9:40-10:10
Tagatisraha 218,58 € 600 € 287,60 € 460,16 €
FOTOD FOTOD FOTOD FOTOD

* Tabelis näidatud võlgade summa ei ole lõplik (sellele lisanduvad korteriga seotud kulud 2016. aasta jaanuari ja veebruari eest ning kulud kuni korteri müügilepingu sõlmimise hetkeni, samuti osamaksu tasumise kulud).
** Asustamata eluruum (korteriomand) Spordi tn 4-38 Narvas on Narva linna (1/2) ja eraisiku (1/2) kaasomandis.

Avalik enampakkumine asustamata eluruumide võõrandamiseks viiakse läbi ühes voorus.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastav leping ning kellel ei ole keelatud osaleda enampakkumisel.

Lisatingimuseks asustamata eluruumi avalikul enampakkumisel võõrandamisel on ostja kohustus tasuda müügilepingu sõlmimise hetkel olemasolev eelmise üürniku üüritasu ja kõrvalkulude võlgnevus, samuti võlgnevus SA Narva Linnaelamu ees, mis tekkis majandusteenuste ja muude maksete tasumisel, mida osutatakse elamu, kus asub võõrandatav eluruum, haldaja vahendusel.

Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast.

Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Avalik enampakkumine toimub 18. veebruaril 2016. aastal kell 10:00 Narva linnas aadressil Raekoja plats 1 (Narva Raekoda).
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 18. veebruaril 2016. a kell 9:00-9:30.

Enampakkumise osavõtutasu (32 eurot, sh km 20%) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti arvele nr EE321010220034038012, AS SEB Pank.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 9. veebruarist kuni 16. veebruarini 2016. a (kaasa arvatud) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametis aadressil Peetri plats 3 (IV korrus, ruum 23, kab 3). Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja ning muud nõutavad dokumendid.

Korterite A. Puškini tn 65-53 ja Spordi tn 4-38 müügile kehtivad eritingimused.
Juriidilisel isikul, kes soovib osaleda avalikul suulisel enampakkumisel korteriomandite A. Puškini tn 65-53 ja Spordi tn 4-38 Narvas omandamise eesmärgil, tuleb esitada ka viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne ning antud korteriomandite enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
- müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
- isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
- juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
- juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Linnavara võõrandamise avalik suuline enampakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusele nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord" ja Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määrusele 61/47 "Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord".

Vastuvõtuaeg
• E, T, K, N: 9:00-12.00 ja 13:00-17:00; 
• Reede: 9:00-12:00 ja 13:00-16:00.

Info:
tel 3599157, tel 3599142, tel +372 56650191;
e-post
info@narvaplan.ee.

Lisatud 05.02.2016, 07:06
Muudetud 05.02.2016, 15:22

Tagasi