Narva linn


Asustamata eluruumide võõrandamine

Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja
järgmiste asustamata eluruumide (korteriomandite)
võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

Aadress Haigla 4,
korter 7
Kangelaste 11,
korter 40
Pähklimäe 6,
korter 115
Spordi 4,
korter 38**
Tubade arv 1 1 1 1
Üldpind 36,6 m² 31,5 m² 37,6 m² 29,5 m²
Korrus 2/4 4/5 2/9 5/5
Alghind 4141,48 € 3336,19 € 14900 € 8500 €
Mõtteline osa 366/20628 315/42054 376/77771 295/25696
Võlgnevus seisuga
01.04.2015
*
2120,49 € 568,10 €
Korteri ülevaatuse
aeg
12.05.2015,
10:30-11:30
13.05.2015,
9:00-10:00
14.05.2015,
10:30-11:30
12.05.2015,
9:00-10:00
Tagatisraha 414,15 € 333,62 € 1490 € 850 €
FOTOD FOTOD FOTOD FOTOD

Aadress Kreenholmi 17,
korter 32
Rahu 16c,
korter 38
Tallinna mnt 59,
korter 9
V. Gerassimovi 6,
korter 107
Tubade arv 2 2 2 2
Üldpind 39 m² 50,1 m² 48,1 m² 48,4 m²
Korrus 4/4 1/9 3/5 4/5
Alghind 4026,43 € 6212,21 € 4831,72 € 5867,09 €
Mõtteline osa 390/19885 501/41232 481/42350 484/53513
Võlgnevus seisuga
01.04.2015
*
3756,98 € 1573,97 € 3021,49 € 2744,85 €
Korteri ülevaatuse
aeg
13.05.2015,
12:00-13:00
14.05.2015,
12:00-13:00
14.05.2015,
9:00-10:00
12.05.2015,
12:00-13:00
Tagatisraha 402,64 € 621,21 € 483,17 € 586,71 €
FOTOD FOTOD FOTOD FOTOD

Aadress A. Daumani 12,
korter 40
Tubade arv 3
Üldpind 60,7 m²
Korrus 4/5
Alghind 6097,17 €
Mõtteline osa 607/41904
Võlgnevus seisuga
01.04.2015
*
2120,49 €
Korteri ülevaatuse
aeg
13.05.2015,
10:30-11:30
Tagatisraha 609,72 €
FOTOD

* Tabelis näidatud võlgade summa ei ole lõplik (sellele lisanduvad korteriga seotud kulud 2015. a aprillikuu ja maikuu eest ning kuni korteri müügilepingu sõlmimise hetkeni, samuti osamaksu tasumise kulud)
**Asustamata eluruum (korteriomand) Spordi tn 4-38 Narvas on Narva linna (1/2) ja eraisiku (1/2) kaasomandis

Avalik enampakkumine asustamata eluruumide võõrandamiseks viiakse läbi ühes voorus.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastav leping ning kellel ei ole keelatud osaleda enampakkumisel.

Lisatingimuseks asustamata eluruumi avalikul enampakkumisel võõrandamisel on ostja kohustus tasuda müügilepingu sõlmimise hetkel olemasolev eelmise üürniku üüritasu ja kõrvalkulude võlgnevus, samuti võlgnevus SA Narva Linnaelamu ees, mis tekkis majandusteenuste ja muude maksete tasumisel, mida osutatakse elamu, kus asub võõrandatav eluruum, haldaja vahendusel.

Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast.

Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Avalik enampakkumine toimub 21. mail 2015. a kell 11:00 aadressil: Raekoja plats 1, Narva.
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 21. mail 2015 kell 9:00-10:00.
Enampakkumise osavõtutasu (32 eurot, sh km 20%) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsus Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet a/a nr EE321010220034038012, AS SEB Pank.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 12. maist 2015. a kuni 19. maini 2015. a (kaasa arvatud) aadressil: Peetri plats 3, Narva Linnavalitsus Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet - IV korrus, ruum 23, kabinet 3. Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja panga poolt tõestatud maksekorraldused, ning muud nõutavad dokumendid.

Korterite Pähklimäe tn 6-115 ja Spordi tn 4-38 Narvas müügile kehtivad eritingimused.

Juriidilisel isikul, kes soovib osaleda avalikul suulisel enampakkumisel korteriomandi Pähklimäe tn 6-115 ja Spordi tn 4-38 Narvas omandamise eesmärgil, tuleb esitada ka viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne ning antud korteriomandi enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
- müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
- isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
- juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
- juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Linnavara võõrandamise avalik suuline enampakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusele nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord" ja Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määrusele 61/47 "Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord".

Vastuvõtuaeg:
E,T, K, N 9:00-12:00, 13:00-17:00;
Reede 9:00-12:00, 13:00-16:00.

INFO:
tel 3599157, tel 3599142, tel +372 56650191
e-post info@narvaplan.ee 

Lisatud 08.05.2015, 07:37
Muudetud 08.05.2015, 07:56

Tagasi