Narva linn


Linnavara võõrandamine (A. Puškini 51-91, I. Grafovi 10-5, Rahu 20-120, Suur 17-29)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja järgmiste asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

Aadress A. Puškini tn 51,
korter 91
I. Grafovi tn 10,
korter 5
Rahu tn 20,
korter 120
Suur tn 17,
korter 29
Tubade arv 1 1 1 2
Üldpind 29,8 m² 26 m² 21,2 m² 37,6 m²
Korrus 3/5 2/4 5/5 4/4
Alghind 3911,39 € 2530,90 € 2530,90 € 3566,27 €
Mõtteline osa 298/30663 260/11046 212/30798 376/11160
Võlgnevus seisuga
01.06.2020*
324,48 € 1659,63 € 2260,27 € 553,97 €
Korteri ülevaatuse
aeg
13.08.2020
11:30-12:30
13.08.2020
9:00-10:00
13.08.2020
13:00-14:00
13.08.2020
10:15-11:15
Tagatisraha 391,14 € 253,09 € 253,09 € 356,63 €
FOTOD FOTOD FOTOD FOTOD

* Tabelis näidatud võlgade summa ei ole lõplik (sellele lisanduvad korteriga seotud kulud 2020. aasta juuni, juuli ja augusti eest kuni korteri müügilepingu sõlmimise hetkeni, samuti osamaksu tasumise kulud).

Avalik suuline enampakkumine asustamata eluruumide võõrandamiseks viiakse läbi ühes voorus.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastav leping ning kellel ei ole keelatud osaleda enampakkumisel.

Lisatingimuseks asustamata eluruumi võõrandamisel avalikul suulisel enampakkumisel on ostja kohustus tasuda müügilepingu sõlmimise hetkel olemasolev eelmise üürniku üüritasu ja kõrvalkulude võlgnevus, samuti võlgnevus SA Narva Linnaelamu ees, mis on tekkinud majandusteenuste ja muude maksete tasumisel, mida osutatakse elamu, kus asub võõrandatav eluruum, haldaja vahendusel.

Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul suulisel enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast.

Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Avalik suuline enampakkumine toimub 27. augustil 2020. aastal kell 10:00 aadressil: Peetri plats 3, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (III korrus, ruum 22, tuba 2 ).
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 27. augustil 2020. a kell 9:30-9:45.

Enampakkumise osavõtutasu (32 eurot, sh km 20%) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti kohta tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole EE171010220258553221, AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 3. augustist kuni 24. augustini 2020. a (kaasa arvatud) aadressil: Peetri plats 3, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (4. korrus, ruum 23, kabinet 6). Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ning maksedokumentide koopiad.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja muude nõutavate dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.

Vastuvõtuaeg:
⇒ esmaspäev 9:00-12:00, 13:00-18:00;
⇒ teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00-17:00;
⇒ reede 9:00-12:00, 13:00-16:00.

Info:
tel 3599157, tel 3599142, 56650191
e-post linnamajandus@narva.ee

Lisatud 30.07.2020, 08:13
Muudetud 31.07.2020, 11:18

eelmine